• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Przyjęcia do oddziału w godzinach 7.00 - 8.00
 • Pacjent powinien zgłosić się do przyjęcia na czczo
 • Opiekun może przebywać z dzieckiem na oddziale
 • Do dyspozycji opiekunów są rozkładane fotele
 • Kontynuacja leczenia hematoonkologicznego jest realizowana w przyszpitalnej poradni
 • Pacjenci po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego objęci są wieloletnią opieką ambulatoryjną


Gabinet Koordynatora Oddziału oraz dyżurka lekarska mieszczą się w budynku 2, wejście B, piętro III

Ważne telefony

Lekarz kieujący oddziałem
32 34 90 075

Dyżurka Lekarska
32 34 90 043

Dyżurka Pielęgniarska
32 34 90 042

Pielęgniarka koordynująca
32 34 90 155

Sekretariat
32 34 90 198

Karta praw dziecka

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 2, wejście B,  piętro II


Kliknij aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej prowadzi diagnostykę oraz kompleksowe specjalistyczne leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi, zarówno układu krwiotwórczego (białaczki) oraz układu chłonnego (nieziarnicze chłoniaki, chłoniak Hodgkina), jak i licznych guzów litych (m.in. mięsaki tkanek miękkich, neuroblastoma, retinoblastoma, guzy kości, guzy zarodkowe, guzy nerek ).

Ośrodek nasz posiada TK z użyciem fluoroskopii, MR z użyciem dyfuzji, USG, PET-CT, pracownią badań izotopowych z możliwością prowadzenia badan całodobowo w znieczuleniu ogólnym co pozwala na szybką i kompleksową diagnostykę pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej. Leczenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi standardami opracowanymi przez Polską Pediatryczną Grupę ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków u Dzieci oraz Polską Pediatryczną Grupę Guzów Litych.

Ponadto Oddział obejmuje opieką dzieci z nienowotworowymi chorobami układu krwiotwórczego, m.in. z niedokrwistościami w tym opornymi na leczenie i aplastycznymi, zaburzeniami dotyczącymi krwinek białych, małopłytkowościami i innymi skazami krwotocznymi.

Dysponujemy 4-ma 1-osobowymi salami chorych ze śluzą oraz filtrami typu HEPA dla izolacji pacjentów wymagających konieczności zastosowania reżimu sanitarnego. Pozostałe sale są przestronne i jasne. Wszystkie sale mają węzeł sanitarny.

Dzięki wsparciu Fundacji „Iskierka” oddział nasz został poddany renowacji oraz doposażony w nowy sprzęt medyczny. Ponadto w warunkach świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach praktycznych oraz spotykają się z zaproszonymi specjalnie dla nich gośćmi.

Spełnianie dziecięcych marzeń jest realizowane dodatkowo przez Fundację „Mam Marzenie”.
Oddział dysponuje 24 łóżkami.

Zespół oddziału


 • Katarzyna Machnik
  Lekarz - specjalista hemtologii i onkologii dziecięcej

  Lekarz - specjalista pediatrii
  Lekarz kierujący oddziałem
 • Igor Olejnik
  Lekarz - specjalista pediatrii

  Lekarz - specjalista hematologii i onkologii dziecięce
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Irena Karpińska-Derda
  Lekarz - specjalista pediatrii
  Lekarz - specjalista hematologii i onkologii dziecięcej
 • Michał Flekiewicz
  Lekarz - specjalista pediatrii
  Lekarz - w trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej
 • Jolanta Nowak
  Lekarz - specjalista pediatrii
 • Justyna Urbańskka-Rakus
  Lekarz - w trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej
 • Grażyna Szewczyk
  Lekarz - specjalista pediatrii
 • Ilona Krasoń
  Lekarz - specjalista pediatrii

 • Lidia Gębicka
  Psycholog kliniczny
 • Anna Lepiarz-Morańska
  Psycholog

 • Anna Bartoszek
  Pielęgniarka koordynująca