• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Warunkiem przyjęcia do Oddziału Nefrologii jest skierowanie przez Lekarza POZ lub Poradni Nefrologicznej  (z wyjątkiem stanów nagłych!)
 • Termin przyjęcia należy ustalić osobiście, dostarczając skierowanie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
 • W dniu przyjęcia zgłosić się na Izbę Przyjęć o godzinie 7.00 (pacjent z rodzicem lub opiekunem prawnym)
 • Dziecko powinno być na czczo , bez cech infekcji dróg oddechowych i jelitowej (bez kataru, kaszlu, biegunki, wymiotów, itp.
 • Konieczne dokumenty: Książeczka Zdrowia Dziecka, karta chipowa, kserokopie dotychczasowej dokumentacji medycznej, w tym zdjęcia USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego (jeśli tego typu badania były wykonywane)
 • Rzeczy potrzebne: piżama, kapcie, zmiana bielizny, ręcznik, mydło (najlepiej w płynie), szczoteczka, pasta do zębów, talerzyk, kubek
 • Dziecko ma zapewnione 3 posiłki dziennie
 • Konieczne założenie przed wejściem zmiennego lub ochronnego obuwia (do kupienia w automacie przy wejściu)
 • Zalecane jest, aby na sali z dzieckiem przebywała w tym samym czasie tylko 1 osoba dorosła (bezwzględnie zdrowa!)
 • Dzieci do lat 14 nie powinny przebywać na Oddziale (nie powinny odwiedzać chorych)
 • Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie cennych przedmiotów przyniesionych przez pacjentów  (telefony komórkowe, biżuteria,laptopy, itp)
 • W trakcie pobytu na oddziale rodzice (lub opiekunowie prawni) proszeni są o stosowanie się do Regulaminu Oddzialu Nefrologii dziecięcej


Dyżurki lekarskie mieszczą się w budynku 2, wejście A, piętro IV

Ważne telefony

Kierownik oddziału
32 349 00 26

Dyżurka Lekarska
32 349 01 26

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 00 34

Pielęgniarka koordynująca
32 349 00 34

Sekretariat
32 349 01 20

Karta praw dziecka

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 2 , wejście A, piętro I


Kliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

Oddział Nefrologii Dziecięcej posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne zapewniające prowadzenie specjalistycznej diagnostyki i leczenia pacjenta do 18 roku życia z chorobą nerek i dróg moczowych. W ramach kompleksowej opieki nad pacjentem Oddział bezpośrednio współpracuje z Przyszpitalną Poradnią Nefrologii Dziecięcej.
Pacjenci naszego Oddziału z ostrą i przewlekłą chorobą nerek i dróg moczowych w celu kwalifikacji do właściwej formy leczenia mają zapewnioną pełną diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną , immunologiczną oraz obrazową (USG, MRI, TK , badania izotopowe DTPA, DMSA).

W ramach współpracy  z  Kliniką Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii ŚLUM w Zabrzu i Oddziałem Chirurgii i Urologii Dzieci GCZD w Katowicach prowadzimy kwalifikację pacjentów z wadami układu moczowego do leczenia zabiegowego.
Od wielu lat Oddział Nefrologii prowadzi badania nad epidemiologią i genetyką przewlekłych chorób nerek w ramach programów naukowych (PolTube, PodoNet, Hereditary Nephritis Registry).
Jako jedyny Oddział Specjalistyczny w województwie śląskim stosujemy leczenie biologiczne u pacjentów z ciężką postacią steroidozależnego zespołu nerczycowego.

W ramach oddziału działa Świetlica Oddziałowa i prowadzone są zajęcia edukacyjne pod kierunkiem wykwalifikowanego pedagoga , ponadto nasi pacjenci objęci są opieką psychologa klinicznego.

Oddział Nefrologii posiada akredytację do prowadzenia działalności dydaktycznej w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie: pediatrii w systemie modułowym oraz nefrologii dziecięcej. Oddział dysponuje 16 łóżkami - w tym 3 łóżkami niemowlęcymi.

Na Oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie :

 • ostrych i przewlekłych przypadków kłębuszkowych zapaleń nerek
 • zespołu nerczycowego
 • powikłań nerkowych w przebiegu chorób układowych
 • zakażeń dróg moczowych
 • ostrych i przewlekłych śródmiąższowych zapaleń nerek
 • kamicy układu moczowego i wapnicy nerek
 • wad wrodzonych układu moczowego
 • torbielowatości nerek
 • zaburzeń mikcji i moczenia nocnego,
 • nadciśnienia tętniczego

Oddział nefrologii ściśle współpracuje z oddziałem chirurgii i urologii w opiece nad pacjentem wymagającym leczenia zabiegowego. W razie konieczności na Oddziale przeprowadza się diagnostyczną biopsję nerek.

Zespół oddziału

 • Ordynator oddziału
  dr n. med. Barbara Pulcer - specjalista pediatrii, specjalista nefrologii dziecięcej, specjalista nefrolog
   
 • Z-ca Ordynatora Oddziału
  dr n. med. Grażyna Kucharska  - specjalistapediatrii, specjalista  nefrologii dzieciecej

 • dr n. med. Ewa Gacka - specjalista pediatrii, specjalista nefrolog, specjalista nefrologii dziecięcej
 • lek. Janina Taraszkiewicz - specjalista pediatrii, specjalista nefrolog
 • lek. Anna Pamuła - specjalista pediatrii

Konsultacje zewnętrzne
 • prof. dr hab. n.med.Lidia Hyla-Klekot - specjalista pediatii, specjalista nefrolog
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz - specjalista urologii, specjalista urologii dziecięcej, specjalista chirurgii ogólnej

 • Pielęgniarka koordynująca
  Bogusława Włodarczyk - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielegniarstwa nefrologicznego


Załączniki

Data dodania Załącznik
13.09.2023

Ankieta anestezjologiczna

3756_ankieta-anestezjologiczna.pdf

09.04.2024

Ankieta anestezjologiczna (język ukraiński)

4409_3754ankieta-anestezjologicznaua.pdf