• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybe całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • W celu zminimalizowania stresu związanego z hospitalizacją, umożliwiamy choremu dziecku możliwość ciągłego przebywania z rodzicem (opiekunem prawnym).
 • Dla rodzica udostępniamy łóżko, poduszkę oraz dwa koce (prosimy nie przynosić pościeli z domu).
 • Rodzic uczestniczy w procesie pielęgnacyjno-diagnostyczno- leczniczym poprzez współdziałanie z personelem Oddziału
 • W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (zapobiegając szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych) na Oddziale może być wprowadzony zakaz odwiedzin
 • Opiekunowie zobowiązni są do tosowania się  do postanowień Regulaminu organizacyjnego ZSM (Oddziału)

Ważne telefony

Ordynator
32 349 00 35

Dyżurka Lekarska
32 349 00 22

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 00 71

Pielęgniarka koordynująca
32 349 00 74

Sekretariat
32 349 01 71

Karta praw dziecka

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 2, wejście B, parter


Kliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka prowadzi kompleksową działalność diagnostyczną i leczniczą  noworodków, niemowląt oraz dzieci do 3 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób:

 • układu  oddechowego
 • ostre i przewlekłe stany zapalne
 • przewodu pokarmowego
 • biegunki ostre i przewlekłe
 • diagnostyka zaparć i refluksu żołądkowo- przełykowego
 • niedoboru masy ciała
 • układu moczowego
 • infekcje dróg moczowych
 • oraz innych schorzeń - np. zaburzeń karmienia, niedoboru masy ciała czy wczesnej diagnostyki neurorozwojowej

Diagnozujemy i leczymy noworodki, które trafiają do nas z Oddziału Intensywnej Terapii oraz z powodu: 

 • słabego przyrostu masy ciała
 • infekcji okresu okołoporodowego
 • przewlekłej żółtaczki
 • oraz innych chorób - np. niedokrwistości, hyper-transaminazemii


Wspieramy Rodziców w zakresie karmienia swoich dzieci.

Współpracujemy z neurologopedą (stymulacja odruchu ssania, połykania) oraz rehabilitantem (wczesne wspomaganie rozwoju met. NDT-Bobath).

Na naszym Oddziale prowadzimy też konsultacje  psychologiczne.
Dysponujemy 25. miejscami dla matek (lub opiekunów) w pokojach 1 i 2 osobowych.

Zespół oddziału • Ordynator Oddziału
  dr n. med. Regina Ulfig-Maślanka - specjalista chorób dziecięcych

 • Zastępca Ordynatora Oddziału
  lek. Agnieszka Pyrchała - specjalista pediatrii i neonatologii 

 • lek. Urszula Świeboda - specjalista pediatrii
 • lek. Justyna Błońska - specjalista pediatrii

 • Pielęgniarka koordynująca
  mgr
  Ewa Narloch - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego 

Załączniki

Data dodania Załącznik
13.09.2023

Ankieta anestezjologiczna

3757_ankieta-anestezjologiczna.pdf

09.04.2024

Ankieta anestezjologiczna (język ukraiński)

4410_3754ankieta-anestezjologicznaua.pdf