• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Informacje dla pacjentów

 • Przyjęcie na oddział ustalane jest na podstawie skierowania
 • O terminie przyjęcia decyduje lekarz kierujący oddziałem lub w razie jego nieobecności zastępca albo lekarz do tego wyznaczony
 • Pacjenci przyjmowani są na oddział w trybie planowym, wg harmonogramu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-08:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie oddziału
 • Pacjenci zgłaszający się naoddział  powinni posiadać:
  • dowód osobisty
  • legitymację emeryta lub rencisty
  • w przypadku osób nieubezpieczonych w śląskim oddziale NFZ  - inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia (np. druk ZUS RMUA, aktualną legitymację ubezpieczeniową, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy)
  • Pacjent powinien zabrać ze sobą kubek, sztućce oraz jeśli chce talerz/miskę – posiłki będą wydawane w pojemnikach jednorazowych – w przypadku braku ww. artykułów pacjent otrzyma sztućce plastikowe, kubek jednorazowy.

Ważne telefony

Lekarz kierujący oddziałem
32 349 91 44

Dyżurka Lekarska
32 349 91 44

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 92 09

Sekretariat
32 349 92 36

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, piętro I


Kliknij, aby powiększyć

Zespół oddziału

 • Lekarz kierujący oddziałem
  dr n med. Karolina Żaczek-Zakrzewska -  specjalista okulistyki

 • lek. Magdalena Szymańska - specjalista okulistyki
 • lek. Adam Kozera - specjalista okulistyki
 • lek Magdalena Pietrzyk-Rosołowska - specjalista okulistyki
 • lek. Renata Rok - specjalista okulistyki
 • lek. Joanna Klimek - specjalista okulistyki
 • lek. Leszek Siedlak  - specjalista okulistyki