• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

 • Oddział pracuje w trybie całodobowym
 • Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego
 • Dokładniejszych informacji dotyczących kolejki oczekujących udzielamy telefonicznie

Informacje dla pacjentów

 • Przyjęcie na oddział ustalane jest na podstawie skierowania
 • O terminie przyjęcia decyduje lekarz kierujący oddziałem lub w razie jego nieobecności zastępca albo lekarz do tego wyznaczony
 • Terminarz przyjęć znajduje się w sekretariacie oddziału
 • O kolejności przyjęć decyduje termin wpłynięcia skierowania
 • Oddział nie prowadzi przyjęć w trybie ostrym (dyżurowym)
  Przyjęcie jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu

Ważne telefony

Lekarz kierujący oddziałem
32 349 91 44

Dyżurka Lekarska
32 349 91 44

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 91 61

Sekretariat
32 349 97 83

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, piętro I


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

Oddział realizuje świadczenia w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczeniem chorób oczu. Specjalizuje się przede wszystkim w chirurgii przedniego odcinka gałki ocznej, która obejmuje następujące zabiegi:

 • usuwanie zaćmy niepowikłanej i powikłanej metodą fakoemulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki
 • zabiegi przeciwjaskrowe
 • zabiegi z zakresu tzw. „chirurgii jednego dnia”
 • inne zabiegi operacyjne

Oddział dysponuje doskonale wyposażoną pracownią diagnostyczną z nowoczesnym sprzętem oraz w pełni funkcjonalnym, nowoczesnym blokiem operacyjnym.

Zespół oddziału

 • Karolina Żaczek-Zakrzewska
  Lekarz - specjalista okulistyki
  Lekarz kierujący oddziałem
 • Magdalena Szymańska
  Lekarz - specjalista okulistyki
 • Adam Kozera
  Lekarz - specjalista okulistyki
 • Mariola Wronka
  Lekarz - specjalista okulistyki
 • Magdalena Pietrzyk-Rosołowska
  Lekarz - specjalista okulistyki
 • Renata Rok
  Lekarz - specjalista okulistyki
 • Joanna Klimek
  Lekarz - specjalista okulistyki
 • Leszek Siedlak
  Lekarz - specjalista okulistyki

 • Bronisława Nowak
  Pielęgniarka
 • Anna Nonna
  Pielęgniarka