• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

Rodzice zgłaszając się z dzieckiem do szpitala powinni zabrać ze sobą:

 • skierowanie do szpitala
 • dokumentację mającą związek z chorobą dziecka (wyniki badań, poprzednie karty informacyjne)
 • książeczkę zdrowia dziecka
 • piżamę, kapcie, skarpetki, przybory toaletowe, wygodne ubranie na dzień, np. sportowy dres
 • jeżeli dziecko ma swoją ulubioną zabawkę lub przedmiot, z którym będzie czuło się bezpiecznie, może zabrać je do szpitala

Odwiedziny chorych są możliwe w godzinach wskazanych przez Pielęgniarkę koordynującą, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym

Ważne telefony

Koordynator oddziału
32 349 01 53

Dyżurka Lekarska
32 349 00 82

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 00 81

Pielęgniarka koordynująca
32 349 00 84

Sekretariat
32 349 01 53

Karta praw dziecka

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek nr 1, wejście D, parter


Kliknij aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

Oddział Pediatryczny jest oddziałem przeznaczonym dla pacjentów od 3 do 18 roku życia. Oddział dysponuje 32. łóżkami, w tym izolatką z podciśnieniem oraz wydzieloną strefą biegunkową. W oddziale hospitalizowane są dzieci z powodu nagłych zachorowań (stały, 24 godzinny ostry dyżur) i w celu planowej diagnostyki.

W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób:

 • układu oddechowego (m.in. badania obrazowe, spirometria)
 • układu krążenia m. in. ECHO, Holter RR
 • układu pokarmowego m. in. pH-metria przełyku, test wodorowy
 • układu wydalniczego m. in. badania obrazowe)
 • układu nerwowego m. in. badania obrazowe, EEG
 • układu wydzielania wewnętrznego
 • skóry
 • z zakresu reumatologii
 • z zakresu hematologii i immunologii
 • z zakresu chorób metabolicznych
 • z zakresu toksykologii


Oddział obejmuje swoich pacjentów kompleksową opieką w oparciu o konsultacje z pozostałymi komórkami szpitala oraz stałą współpracę z innymi ośrodkami medycznymi, również o wyższym poziomie referencyjnym. Diagnostyka laboratoryjna oparta jest na szerokoprofilowym miejscowym laboratorium oraz na badaniach zewnętrznych oraz Pracowni diagnostyki obrazowej i izotopowej. Oddział zapewnia stałą opiekę psychologa.
Dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego personelu lekarsko-pielęgniarskiego, który stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach naukowych oraz zdobywanie specjalizacji.
Ponadto Oddział prowadzi szkolenia w zakresie praktyk dla studentów medycyny oraz prowadzi staże podyplomowe lekarzy oraz specjalizacyjne z pediatrii w ramach rezydentury.

Warto wiedzieć

Pobyt w szpitalu jest zwykle przykrym przeżyciem dla dziecka, kojarzy się z bólem, rozłąką, samotnością, czymś nieznanym. Często, zwłaszcza dla małych dzieci, rozłąka z opiekunem oraz brak kontaktu fizycznego są odczuwane jako kara. W szpitalu dziecko spotyka wiele obcych osób, dźwięków, zapachów, sytuacji. Ważne jest, aby zminimalizować wszystkie te przykre doznania i stres z nimi związany, dlatego też:

 • najlepiej jeśli ktoś z bliskich może zostać z dzieckiem w szpitalu lub przebywać z nim możliwie najdłużej. Jeżeli opiekun dziecka nie może przebywać z nim ciągle, dobrze jest, jeśli odwiedza je codziennie lub przynajmniej utrzymuje każdego dnia kontakt telefoniczny z dzieckiem
 • dzieci mogą korzystać ze świetlicy wyposażonej w TV
 • dzieci (od poniedziałku do piątku, w godz 09:00 -13:00) mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez dyplomowaną przedszkolankę w świetlicy oddziału
 • ważne jest, aby w dniu przyjęcia przebywać z dzieckiem jak najdłużej, by poznało oddział i personel, a wówczas moment odejścia rodziców (lub opiekunów) nie będzie tak przykry
 • nie powinno się odchodzić z oddziału bez pożegnania z dzieckiem i wyjaśnienia mu, kiedy zobaczy się z rodzicami (opiekunami) następny raz (małym dzieciom sytuacja taka może kojarzyć się z porzuceniem)

Oddział ze względu na swoją specyfikę ma odrębne zwyczaje (Regulamin Wewnętrzny Oddziału), stąd po przyjęciu dziecka zostaniecie Państwo poinformowani o składzie personelu (ordynator, pielęgniarka oddziałowa, personel lekarski, personel pielęgniarski), planie doby szpitalnej, regulaminie dla pacjentów, godzinach odwiedzin.

Prosimy o nie przenoszenie na dziecko swojego niepokoju o jego stan zdrowia. Dziecko nie zdaje sobie w pełni sprawy z zagrożenia tak długo, dopóki nie odczyta tego z zachowania rodziców.
Nie wolno dopuszczać do tego, aby pobyt w szpitalu kojarzył się dziecku z karą, porzuceniem, utratą miłości. Szczególnie ważne jest, aby nie straszyć dziecka słowami: "Jak będziesz niegrzeczny, to zostaniesz w szpitalu lub pani pielęgniarka zrobi ci zastrzyk". Takie informacje zawsze dla dziecka są prawdziwe, jeśli słyszy je z ust rodziców (lub opiekunów). W tego typu sytuacjach dzieci bardzo przeżywają hospitalizację, boją się personelu.

W miarę możliwości należy wyjaśnić dziecku konieczność i cel przyjęcia do szpitala. Należy opowiedzieć dziecku, jakie zabiegi i badania będzie miało wykonane. Nie powinno się okłamywać dzieci, że np. zastrzyk nie będzie bolał (zastrzyki zwykle sprawiają ból).

Zespół oddziału • Maria Kampa-Gałązka
  Lekarz - specjalista pediatrii
  Koordynator oddziału

 • Katarzyna Karwicka
  Lekarz - specjalista pediatrii
  Lekarz - specjalista reumatologii
 • Elżbieta Cop
  Lekarz - specjalista pediatrii
 • Agnieszka Pilarczyk-Lorek
  Lekarz - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Aleksandra Kołodziejczyk
  Lekarz -  w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Klaudia Derylak
  Lekarz - w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Agata Basek
  Psycholog kliniczny

 • Beata Jańczyk
  Specjalista pielęgniarsta anestezjologicznego i intesywnej opieki
  Pielęgniarka koordynująca

Załączniki

Data dodania Załącznik
09.04.2024

Ankieta anestezjologiczna (język ukraiński)

4417_3754ankieta-anestezjologicznaua.pdf

13.09.2023

Ankieta anestezjologiczna.pdf

3763_ankieta-anestezjologiczna.pdf