• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

 • Oddział pracuje w trybie całodobowym
 • Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego
 • Dokładniejszych informacji dotyczących kolejki oczekujących udzielamy telefonicznie

Informacje dla pacjentów

Skierowanie lekarskie świadczące o konieczności leczenia w warunkach hospitalizacji całodobowej należy dostarczyć osobiście lub listownie do sekretariatu na oddziale. Skierowanie musi być wystawione przez lekarza reumatologa lub lekarza POZ.
Na skierowaniu musi znajdować się rozpoznanie oraz uzasadnienie hospitalizacji całodobowej w Oddziale Reumatologii.
Obowiązuje kolejka oczekujących (o przyjęciu pacjenci powiadamiani są telefonicznie lub listownie), w przypadku skierowań w trybie pilnym na oddział istnieje możliwość hospitalizacji poza kolejką do 1 m-ca od zgłoszenia pacjenta.

W wyznaczonym dniu przyjęcia należy zgłosić się w Izbie Przyjęć szpitala z następującymi dokumentami:

 • dowód osobisty
 • dowód ubezpieczenia
 • legitymacja emeryta, rencisty lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób bezrobotnych - aktualna pieczątka z Powiatowego Urzędu Pracy

Pacjent przyjmowany na Oddział (na leczenie) powinien psiadać skierowanie
Pacjenci przjmowania na oddział powinni posiadać wynik badania krwi - oznaczony poziomem kreatyniny

Ważne telefony


Dyżurka Pielęgniarska
32 349 91 61

Sekretariat
32 349 97 83

Odwiedziny

Odwiedziny na oddziale odbywają się codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, piętro I


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Oddział posiada nienaganną opinię wśród pacjentów.

Zespół lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów dysponuje bogatym doświadczeniem w leczeniu układowych zapalnych i niezapalnych chorób układu ruchu.

Oddział:

 • leczy pacjentów lekami biologicznymi w ramach programów terapeutycznych
 • od 2000 roku prowadzi leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym w ramach kontraktu z NFZ
 • od 2012 roku prowadzi leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa w ramach kontraktu z NFZ

Zespół oddziału

 • Jolanta Zarębska
  Lekarz - specjalista reumatolog
  Lekarz kierujący oddziałem
 • Małgorzata Klimas
  Lekarz - specjalista reumatologii
  Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
 • Janina Goj
  p.o. Pielęgniarki oddziałowej