• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zapytanie ofertowe

Opracowanie wniosku dla projektu pn. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej w ramach konkursu nr: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzyw ramach Osi priorytetowej 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie:8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs RPO WSL 2014-2020.

Załączniki

Data dodania Załącznik
25.09.2019

Zapytanie Ofertowe - RPSL.08.03.02

1250_zapytanie-ofertowe-rpsl.08.03.02.pdf

26.09.2019

Pytanie i dpowiedź z dnia 26.09.2019 - konkurs RPSL.08.03.02_IZ.01-24_337_19

1255_odpowiedź-na-pytanie-oferenta-konkurs-rpsl.08.03.02iz.01-2433719.pdf

02.10.2019

Informacja z otwarcia ofert z dnia 2.10.2019

1273_informacja-z-otwarcia-rpsl.08.03.02.pdf

03.10.2019

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego-rpsl.08.03.02

1279_rozstrzygniecie-postepowania-konkursowego-rpsl.08.03.02.pdf