• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 9.03.2020 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  9.03.2020 r., godz. 10.30

Zapytanie ofertowe: Opracowanie wniosku dla projektu w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie

dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w ramach konkursu nr: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający: SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie zwraca się z prośbą do podmiotów opracowujących wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o złożenie oferty na wykonanie opracowania w ramach konkursu nr: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 (https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/501)

Załączniki

Data dodania Załącznik
03.03.2020

Zapytanie ofertowe - RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376

1749_zapytanie-ofertowe-rpsl.02.01.00-iz.01-24-376.pdf

03.03.2020

Projekt Umowy - RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376

1752_projekt-umowy-rpsl.02.01.00-iz.01-24-376.pdf

05.03.2020

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 5.03.2020

1761_odpowiedz-na-pytanie-wykoanwcy5.03.2020.pdf

09.03.2020

Informacja z otwarcia ofert - 9.03.2020 - RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376

1776_informacja-z-otwarcia-ofert-rpsl.02.01.00-iz.01-24-376.pdf

09.03.2020

Rozstrzygniecie postepowania 3.09.2020

1778_rozstrzygnieciepostepowania.pdf

09.03.2020

Sprostowanie do rozstrzygniecie postepowania z 3.09.2020.pdf

2836_sprostowanie-do-rozstrzygniecie-postepowania-z-3.09.2020.pdf