• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Osiągniecia naukowe

Zespół lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej oraz rezydentów ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc czynny udział w licznych podyplomowych specjalistycznych kursach, konferencjach regionalnych, sympozjach i Zjazdach polskich, europejskich i światowych towarzystw naukowych. Kadra sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje, poszerza spektrum umiejętności zawodowych, zdobywa nowe certyfikaty i specjalizacje.
Kierownik Pracowni, dr n. med. Katarzyna Lipka, jest autorem i współautorem bardzo wielu wykładów na zaproszenie na prestiżowych w kraju konferencjach, kursach i Zjazdach. Jest również autorem i współautorem licznych doniesień zjazdowych i publikacji oraz współautorem podręcznika wydanego w 2017r. przez PZWL ,,Diagnostyka Obrazowa w Pediatrii” pod redakcją prof. E. .Jurkiewicz, autorem rozdziałów:

  • Diagnostyka obrazowania histiocytozy
  • Diagnostyka obrazowa chłonniaków
  • Diagnostyka obrazowa białaczek
  • Normy i warianty oraz wady układu kostnego
  • Krzywica

Zespół lekarzy uczestniczy w opracowywaniu ciekawych wystąpień na konferencjach i zjazdach oraz publikuje w piśmiennictwie medycznym. Ściśle współpracuje z klinicystami wszystkich Oddziałów Szpitala. W celu zapewnienia najwyższego poziomu diagnostycznego Pracownia od lat współpracuje z wiodącymi ośrodkami radiologii i diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej. Dr n. med. Katarzyna Lipka i dr n.med. Marek Boba w roku 2017 otrzymali unikatowy w środowisku radiologicznym certyfikat umiejętności w zakresie radiologii pediatrycznej. W czasie Jubileuszowej Konferencji 60 -lecia Oddziału Śląskiego PLTR -Wisła, maj 2015 – dr Katarzyna Lipka została wyróżniona odznaką i dyplomem za wieloletni wkład i zaangażowanie w rozwój Radiologii Śląskiej. Sympozjum jest największą ogólnopolską imprezą naukowa sekcji radiologii pediatrycznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, na której stale obecne są największe autorytety tej dziedziny. O wysokim poziomie naukowym naszej placówki świadczy w tym przypadku fakt, że Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie uczestniczył w Sympozjum (obok najważniejszych Uniwersytetów Medycznych w kraju) jako jedyna placówka lecznicza. Dr n. med. Katarzyna Lipka była członkiem komitetu naukowego i moderatorem sesji V sympozjum. Ponadto wraz dr n. med. Mariolą Woszczyk z OHiOD wygłosiły obszerny wykład pt.: „Współpraca onkologa i radiologa pediatrycznego w diagnostyce guzów litych u dzieci”, który spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników. W sympozjum uczestniczyła również grupa lekarzy rezydentów PDOiI intensywnie kształcących się w zakresie radiologii pediatrycznej. Widoczni na zdjęciu wraz z szefową pracowni: Agnieszka Kamieniecka, Maja Turek, Jakub Surma i Łukasz Zioła otrzymali nagrody w konkursie na prawidłowe interpretacje obrazów rezonansu magnetycznego.

Jesteśmy na stałe obecni w środowisku najbardziej wpływowych ośrodków w Polsce, czego dowodem jest chociażby rola jaką odegrał nasz zespół na IV Sympozjum Radiologii Pediatrycznej.
Sympozjum jest największą ogólnopolską imprezą naukowa sekcji radiologii pediatrycznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, na której stale obecne są największe autorytety tej dziedziny. O wysokim poziomie naukowym naszej placówki świadczy w tym przypadku fakt, że Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie uczestniczył w Sympozjum (obok najważniejszych Uniwersytetów Medycznych w kraju) jako jedyna placówka lecznicza.

Dr n. med. Katarzyna Lipka była członkiem komitetu naukowego i moderatorem sesji V sympozjum. Ponadto wraz dr n. med. Mariolą Woszczyk z OHiOD wygłosiły obszerny wykład pt.: „Współpraca onkologa i radiologa pediatrycznego w diagnostyce guzów litych u dzieci”, który spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników. W sympozjum uczestniczyła również grupa lekarzy rezydentów PDOiI intensywnie kształcących się w zakresie radiologii pediatrycznej. Widoczni na zdjęciu wraz z szefową pracowni: Agnieszka Kamieniecka, Maja Turek, Jakub Surma i Łukasz Zioła otrzymali nagrody w konkursie na prawidłowe interpretacje obrazów rezonansu magnetycznego.W dniach 9 - 10 listopada 2018 roku w Jaroszowicach odbyła się Śląska Konferencja Radiologiczna pod Patronatem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Tematem konferencji było obrazowanie gruczołów piersiowych oraz prostaty. W konferencji liczny udział wzięli lekarze specjaliści radiologii z  naszego szpitala. Dr n. med. Katarzyna Lipka i dr. n. med. Marek Boba – specjaliści radiologii, diagnostyki obrazowej jak również medycyny nuklearnej z Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej ZSM zostali zaproszeni przez komitet organizacyjny do przedstawienia aktualnego stanu wiedzy oraz perspektyw diagnostyki i terapii gruczołu krokowego w medycynie nuklearnej, co zaowocowało wygłoszeniem obszernego wykładu pod tytułem Prostata we współczesnej medycynie nuklearnej


W listopadzie (25 - 30 listopada 2018) dr n. med. Katarzyna Lipka i dr n. med. Marek Boba byli uczestnikami 104. dorocznego zjazdu naukowego RSNA w Chicago. RSNA (Radiological Society of North America; Stowarzyszenie Radiologów Ameryki Północnej) jest organizacją non-profit zrzeszającą ponad 54 000 członków ze 136 krajów na całym świecie. Towarzystwo założono w 1915 r. w Oak Brook w stanie Illinois. Od powstania zapewnia wysokiej jakości zasoby edukacyjne, w tym stałe programy edukacyjne skierowane do lekarzy radiologów. Od wielu lat organizuje też największą na świecie konferencję radiologiczną. Ponadto RSNA publikuje dwa czołowe czasopisma: Radiology i RadioGraphics.
Celem Stowarzyszenia jest edukacja (liczne granty naukowe), tworzenie standardów branżowych, a także wspieranie rozwoju technologicznego w zakresie radiologii.Załączniki

Data dodania Załącznik
14.08.2018

Rezydenci

7_rezydenci-768x575.jpg

19.10.2018

Diagnostyka obrazowa w Pediatrii

21_100569900.jpg