• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Poniedziałek 9.00 15.30
Wtorek 9.00 15.30
Środa 9.00 15.30
Czwartek 9.00 18.00
Piątek 9.00 15.30

Informacje dla pacjentów

W celu ustalenia terminu pierwszej oraz kolejnej wizyty, należy wyznaczyć termin w rejestracji poradni osobiście lub telefonicznie.
W przypadku wizyty pierwszorazowej należy podejść do rejestracji w celu założenia kartoteki pacjenta.

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do poradni specjalistycznych:  

  • skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ
  • elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego / PESEL pacjenta
  • dokument potwierdzający tożsamość rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Rejestracja osobista

Do Poradni specjalistycznych dla dzieci można zarejestrowaś się osobiście w godzinach 8.00 - 17.00

Ważne telefony

Do poradni można zarejestrować się telefonicznie w godzinach otwarcia pod numerem telefonu
32 349 00 90

Lokalizacja


Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 1, wejście E, parter


Kliknij aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Co należy wiedzieć

Świadczenia w poradniach specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego.
W celu ustalenia terminu pierwszej oraz kolejnej wizyty, należy wyznaczyć termin w rejestracji poradni osobiście lub telefonicznie.
W przypadku wizyty pierwszorazowej należy podejść do rejestracji w celu założenia kartoteki pacjenta.

Zespół poradni

  • prof. dr n. med. Jerzy Niedzielski
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • dr n. med. Andrzej Janicki
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • dr n. med. Elżbieta Wierucka
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • dr n. med. Jadwiga Hawranek
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • dr n. med. Marzena Gubała-Kacała
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • Ireneusz Kohut
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • Dariusz Baszczowski
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • Bartosz Broen
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • Łukasz Dworniczak
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • Dariusz Juraszek
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • Krzysztof Mandat
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • Joanna Gruszecka
    Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • Elżbieta Chwała
    Pielęgniarka