• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Pracownia TK, Pawilon 2

Poniedziałek 8.00 13.00
Wtorek 8.00 13.00
Środa 8.00 13.00
Czwartek 8.00 13.00
Piątek 8.00 13.00
Sobota 8.00 13.00

Pracownia TK (dyżury na potrzeby Izby Przyjęć, Pawilon 1)

Czynna całą dobę

Informacje dla pacjenta

W Pracowni wykonywane są badania w ramach podpisanego kontraktu z NFZ oraz badania komercyjne (odpłatne).
Rejestracja Pracowni Tomografii Komputerowej czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 14:30.
Warunkiem wykonania badania TK jest posiadanie skierowania lekarskiego


Przygotowanie do badania

 • W badaniu tomografii komputerowej wykorzystuje się nie obojętne dla organizmu promieniowanie jonizujące (X)
 • Do badania TK kierowany jest pacjent, u którego inne, mniej oddziaływujące na organizm badania diagnostyczne nie pozwoliły na postawienie właściwego rozpoznania
 • Do badania z użyciem środka kontrastowego wymagane jest każdorazowo dostarczenie aktualnego wyniku poziomu kreatyniny
 • Pacjent powinien (dla właściwej oceny obrazów) przynieść wszystkie, istotne dla badania zdjęcia oraz opisy z poprzednich badań obrazowych - RTG, TK, MR i USG .
  Należy również dostarczyć karty informacyjne z przebytego leczenia
 • Pacjent zgłasza się na badanie na czczo ,nie przyjmując co najmniej 6 godzin przed badaniem żadnych pokarmów
 • Należy zażyć zgodnie z zaleceniami przepisane leki
 • Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić przez następne 24 godziny po badaniu
 • Przed badaniem pacjent otrzymuje do wypełnienia ankietę istotną do bezpiecznego wykonania badania
 • Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania tomografii komputerowej jest ciąża
 • Badania tomografii komputerowej wykonywane są pod nadzorem i opisywane przez lekarzy specjalistów II stopnia w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej - z wieloletnim stażem i doświadczeniem

Badanie


 • W przypadku konieczności podania podczas badania środka kontrastującego pielęgniarka w pracowni zakłada pacjentowi w gabinecie zabiegowym wenflon dożylny, do którego podłącza się automatyczną strzykawkę
 • Technik wykonujący bezpośrednio badanie układa pacjenta na stole tomografu odpowiednio do rodzaju wykonywania badania
 • Badanie trwa maksymalnie do 20 minut
 • Podczas badania pacjent leży nieruchomo, wykonując ewentualne polecenia przekazywane przez technika za pomocą systemu łączności intercom

Po badaniu


 • Po zakończonym badaniu pacjent przebywa jeszcze w pracowni około 20 min, po tym czasie usunięty u niego zostaje wenflon
 • W niektórych przypadkach po podaniu środka kontrastowego mogą u pacjenta wystąpić różnorodne reakcje alergiczne lub inne działania niepożądane jak: uczucie gorąca, nudności, wymioty, świąd lub zaczerwienienie skóry , pokrzywka, chrypka, kaszel, niepokój, bóle brzucha lub klatki piersiowej, kołatanie serca, obrzęk twarzy lub potliwość
 • Wystąpienie takich objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce, która w porozumieniu z lekarzem podejmie właściwe działania
 • Do kilku dni po badaniu z zastosowaniem środka kontrastowego należy spożywać większą ilość płynów

Wynik badania

 • Wynik badania, który składa się z opisu lekarskiego i obrazów zapisanych na płycie CD lub na kliszy, pacjent odbiera w terminie podanym przez Rejestrację Pracowni. Wynik badania odbiera osobiście pacjent lub inną osobę pisemnie przez niego upoważnioną w dniu badania
 • Na wydanej pacjentowi płycie CD znajduje się również informacja o wielkości zastosowanej dawki promieniowania jonizującego.

Ważne telefony

Do badania w Pracowni TK można zarejestrować się telefonicznie w godzinach 08.00-14.00
32 349 91 85
32 349 91 50

Sekretariat Pracowni TK, RTG, Mammografia
32 349 92 41

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11
Pawilon 2, parterKliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia  wyposażona jest w tomograf komputerowy Bright Speed 16 firmy General Electric, nowoczesny, 16-rzędowy aparat przeznaczony do wykonywania szerokiego zakresu badań obrazowych . Zastosowane w tym urządzeniu rozwiązania pozwoliły na zmniejszenie dawki promieniowania jonizującego otrzymywanej przez pacjentów z poprawą jakości obrazów służących do postawienia rozpoznania przez lekarza radiologa. W skład systemu tomografu wchodzi m.in.:

 • dwumonitorowa ,lekarska stacja diagnostyczna posiadająca najnowocześniejsze ,specjalistyczne oprogramowanie do zaawansowanej oceny różnych badań.
 • automatyczna, dwutłokowa strzykawka automatyczna umożliwiająca bezpieczne i dokładne podawanie środka kontrastującego podczas wykonywanego badania

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i odpowiedniego oprogramowania klinicznego w tomografie Bright Speed 16 umożliwia właściwą diagnostykę w różnorodnych schorzeniach, m.in:

 • badania w neurologii ,m.in. perfuzja mózgu
 • badania płuc w technice wysokiej rozdzielczości-HRCT
 • badania wielofazowe narządów miąższowych jamy brzusznej
 • badania pourazowe dużych obszarów anatomicznych
 • badania ortopedyczne z rekonstrukcją trójwymiarową i objętościową struktur kostnyc
 • badania angiograficzne naczyń krwionośnych ( z wyjątkiem serca)

Zastosowanie badań TK w diagnostyce obrazowej:

 • badanie głowy - w ocenie struktur mózgowia jak i kości . Istnieje również możliwość oceny zatok przynosowych, struktur ucha wewnętrznego i środkowego, kości skroniowych, kości twarzoczaszki. W niektórych schorzeniach neurologicznych wykorzystuje się również badanie perfuzji mózgu
 • jamy brzusznej i miednicy małej , z podaniem doustnego środka kontrastowego, najczęściej badania wielofazowe do oceny narządów miąższowych lub w niektórych schorzeniach do oceny jelit
 • klatki piersiowej, w chorobach płuc i śródpiersia, w tym ocena chorób śródmiąższowych, wczesna diagnostyka nowotworów oraz diagnostyka zatorowości płucnej
 • kości, stawów szczególnie dla oceny zmian zwyrodnieniowych, zapalnych i pourazowych
 • angiografia TK , umożliwiająca zaawansowaną diagnostykę naczyń mózgowych, , szyjnych, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz naczyń obwodowych (kończyn)

Zespół pracowni

 • dr n. med. Katarzyna Lipka
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej

  Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej
 • Małgorzata Ficek
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Karolina Bień
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Sylwia Georgiew-Nadziakiewicz
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Aleksandra Kulczyk
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Olga Kozieł
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Joanna Michel-Pastuszczyn
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Anna Kozicz
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Karolina Waśko
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

 • Klaudia Socha
  Technik elektroradiolog
 • Katarzyna Glombik
  Technik elektroradiolog
 • Katarzyna Klementowska
  Technik elektroradiolog
 • Katarzyna Prosyniak
  Technik elektroradiolog
 • Mariusz Wierzbicki
  Technik elektroradiolog
 • Anna Kobiałka
  Technik elektroradiolog
 • Teresa Matyja
  Technik elektroradiolog
 • Iwona Staniek
  Technik elektroradiolog
 • Bożena Nowakowska-Barczyk
  Technik elektroradiolog

 • Halina Podgórska
  Pielęgniarka
 • Magdalena Kwaśny
  Pielęgniarka

 • Małgorzata Pietrzak
  Sekretarka medyczna

 

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
26.06.2024

Załącznik nr 3 Informacja dla pacjenta o badaniu TK.pdf

4748_zalacznik-nr-3-informacja-dla-pacjenta-o-badaniu-tk.pdf