• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
TELEFON DZIAŁ TECHNICZNY:
(032) 34-99-112 
(032) 34-99-111

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu okresowego - raz na pięć lat - badania instalacji elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 pkt. 2 w budynkach znajdujący się na terenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11, w tym sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych w całym Pawilonie 10, Magazynie odpadów, budynku kotłowni z wieżą ciśnień, budynku portierni, budynek szatni, Pawilon 5, ich estetyki oraz badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Celem przeglądu jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:
a) spełniają wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa i odpowiednich normach technicznych
b) spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,
c) nie mają uszkodzeń, wad lub oporności mniejszych niż wymagana,
d) są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w dokumentacji Pawilonu 10.

Przegląd przeprowadzony będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz normy techniczne, w tym w oparciu o Polską Normę dotyczącą instalacji elektrycznych niskiego napięcia w zakresie ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przeciwporażeniowej i o Polską Normę dotyczącą instalacji elektrycznych w zakresie sprawdzania, a także przy użyciu urządzeń i odpowiadających wymaganiom określonym przepisami prawa i normami technicznymi.

Projekt wykonawczy dla Pawilonu 10 instalacji elektrycznych - załącznik numer 3.
Poprzedni protokół przeglądu elektrycznego dla magazynu – załącznik numer 4
Budynek kotłowni z wieżą ciśnień – około 30 punktów do sprawdzenia
Budynek portierni – około 15 punktów do sprawdzenia
Budynek szatni – około 30 punktów do sprawdzenia
Pawilon 5- około 250 punktów do sprawdzenia

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.12.2021

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

2983_zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego.docx

14.12.2021

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

2984_zalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego.pdf

14.12.2021

Załącznik nr 3 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

2985_zalacznik-nr-3-projekt-wykonawczy-instalacji-elektrycznych.zip

14.12.2021

Załączni nr 4 protokół pomiarów elektrycznych

2986_zalaczni-nr-4-protokol-pomiarow-elektrycznych.zip