• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 10.12.2018 godz. 10:00
Termin do zadawania pytań: 05.12.2018
Termin otwarcia: 10.12.2018 godz. 10:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia p.n.: Realizacja usługi transportu sanitarnego dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

  • Zadanie nr 1 – „Transport sanitarny karetką typu „ S ” – z opieką medyczną lekarza / ratownika – dla Szpitala dla Dorosłych”
  • Zadanie nr 2 – „Transport sanitarny karetką typu „ S ” – z opieką medyczną lekarza / ratownika –dla Szpitala dla Dzieci”
  • Zadanie nr 3 – „Transport sanitarny karetką typu „ P ” – z opieką medyczną ratownika /sanitariusza – poza teren Szpitala na odległość do 25km w jedną stronę”
  • Zadanie nr 4 – „Transport sanitarny karetką typu „ P ” – z opieką medyczną ratownika /sanitariusza – poza teren Szpitala na odległość od 25km w jedną stronę”
  • Zadanie nr 5 – „Transport sanitarny karetką typu „ P ” – z opieką medyczną ratownika /sanitariusza – na terenie szpitala”
  • Zadanie nr 6 – „Transport sanitarny materiału biologicznego”

Załączniki

Data dodania Załącznik
30.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 656044_N_2018

351_ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-w-bzp-pod-nr-656044n2018.pdf

30.11.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy

353_zalacznik-nr-6-do-siwz-projekt-umowy.docx

30.11.2018

Załącznik nr 2 do umowy - zlecenie na przewiezienie chorego

354_zal.-nr-2-do-umowy.jpg

30.11.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

359_specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-1.docx

30.11.2018

Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP pod nr 500287901-N-2018

355_500287901n2018-zmiana.pdf

05.12.2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

377_zp.104.2018-odpowiedzi.pdf

10.12.2018

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

416_informacja-z-otwarcia-ofert-przetargowych.pdf

18.12.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 18.12.2018 r.

474_wybor-oferty-najkorzystniejszej-z-dnia-18.12.2018.pdf

08.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08.01.2019r.

545_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-z-dnia-08.01.2019r..pdf