• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 15.02.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 15.02.2019 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 11.02.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa foteli, krzeseł i taboretów dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o parametrach opisanych w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (dalej w treści OT). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – Fotele, krzesła i taborety
Pakiet 2 - Taborety laboratoryjne
Pakiet 3 – Krzesła do poczekalni


Załączniki

Data dodania Załącznik
07.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

665_ogloszenie-o-zamowieniu-zp-9.pdf

07.02.2019

ZP 9 2019 SIWZ

679_zp-9-2019-siwz.docx

07.02.2019

Załacznik nr 2 - SAC

667_sac.xlsx

07.02.2019

Załacznik nr 3 - OT

670_ot-pakiety-1-3.docx

15.02.2019

Informacja z otwarcia ofert.

690_informacja-z-otwarcia.pdf

20.03.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

801_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-1-wyk-i-www.pdf

28.03.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2) - unieważnienie pakietu

826_wybor-2-www.pdf

29.04.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

899_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zp-9.pdf