• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań:  12.11.2019r. 
Termin składania ofert: 15.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:
   15.11.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW

Termin składania ofert: 18.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   18.11.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełne zabezpieczenie serwisowe aparatury endoskopowej produkcji OLYMPUS wraz z wymianą elementów zużywalnych przez okres 24 miesięcy. Zamówieniem objęta jest następująca aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS:

  • kolonoskopy: typ CF Q 165 L -  2szt.
  • gastroskopy: typ GIF Q 165 – 2 szt. oraz typ HQ 190 1 szt.
  • myjnie endoskopowe typ ETD 3 – 1 szt. oraz typ ETD 4 – 1 szt.
  • endoskan – czytnik endoskopów bronchofiberoskop typ LF-TP – 1 szt.
  • wieże endoskopowe typ EXERA II – 2 szt oraz typ HQ 190 – 1 szt.

Dokładny wykaz aparatury endoskopowej wraz z numerami seryjnymi stanowi załącznik nr 2A do SIWZ.
Wykaz wymaganych czynności serwisowych wchodzących w skład przeglądów zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1413_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

07.11.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1414_siwz-aparatura-endoskopowa-nasza-wersja.doc

07.11.2019

Załącznik nr 2 A do SIWZ-Wykaz aparatury endoskopowej wraz z numerami seryjnymi

1415_wykaz-aparatury-endoskopowej-wraz-z-numerami-seryjnymi-zalacznik-2a.xlsx

13.11.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

1431_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenie.pdf

13.11.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1432_odpowiedzi-na-pytania.pdf

18.11.2019

Informacja z otwarcia ofert

1448_izo.pdf

21.11.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1453_wybor.pdf

11.12.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1529_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf