• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Postępowanie z „wolnej ręki” pod nazwą „Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego, PET/CT wraz ze stacjami roboczymi” (CPV:  50400000-9, kat. 1) na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2018 r. Poz. 1986, dalej w treści: UPZP).

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.08.2019

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 550164630-N-2019

1150_ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy-550164630-n-2019.pdf

24.09.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1248_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf