• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zapyanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów zaprasza do składania ofert na: „Usługa stałego dostępu do Internetu wraz z dzierżawą włókna światłowodowego”.

Postępowanie o· udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust.1 pkt 1- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.

Załączniki

Data dodania Załącznik
20.10.2023

Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2023

3830_internetzapytanie.pdf

20.10.2023

OPZ - opis przedmiotu zamówienia

3831_internetopz.pdf

20.10.2023

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [wersja do edycji]

3832_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

20.10.2023

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3833_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf

30.10.2023

Informacja z otwarcia ofert oraz wybór Wykonawców z dnia 30.10.2023

3856_informacjaiwybor.pdf