• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11
do 29.05.2020 r. do godz. 1000  z dopiskiem „Utworzenie Laboratorium Biologii Komórki - OFERTA”

Przedmiotem zapytania jest wykonanie robót budowlanych, polegających na utworzeniu Laboratorium, które zostanie przez Zamawiającego wyposażone w niezbędny sprzęt diagnostyczny do wykrywania koronawirusa, a docelowo innych wirusów.
Laboratorium, które jest przedmiotem zapytania będzie ukierunkowane na zapobieganie lub zwalczanie epidemii spowodowanej COVID-19 u ludzi wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Utworzenie ww. Laboratorium pozwoli, by Zamawiający w ramach prowadzonej przez siebie działalności leczniczej udzielał świadczeń zdrowotnych, skierowanych na zapobieganie lub zwalczanie epidemii spowodowanej COVID-19 u ludzi wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Załączniki

Data dodania Załącznik
20.05.2020

Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa

2013_dokumentacja.rar

04.05.2023

Zapytanie ofertowe

3488_2015zapytanie-ofertowe.pdf

27.05.2020

Odpowiedzi na pytania

2029_odpowiedzi-na-pytania.pdf

27.05.2020

Załącznik do odpowiedzi na pyt. nr 30 - KARTA DOBOROWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

2030_z1.-karta-doborowa-centrali-wentylacyjnej-n1w1-1.pdf

27.05.2020

Zmiana formy składania ofert

2033_zmian-formy-skladania-ofert.pdf

29.05.2020

Informacja z otwarcia ofert

2036_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

01.06.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2038_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf