• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zapoczątkowała swoją działalność spontaniczną zbiórką datków na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca (1991). Powodzenie tej pierwszej akcji, a także kolejnej, podczas której zbierano pieniądze dla Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (1993) natchnęło inicjatora – Jerzego Owsiaka do założenia Fundacji, której celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Najlepiej znaną formą działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiodącym elementem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej Polsce (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji, oraz inne wydarzenia organizowane w ramach finału, jak np. różne imprezy kulturalne i sportowe. W czasie Finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast (a także wsi) prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci. Od 1 września 2004 fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Przekazane na konto fundacji 1% podatku dochodowego jest przeznaczane m.in. na wsparcie hospicjów dziecięcych, wyposażenie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, zakup defibrylatorów, zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dzieci.

Od pierwszego finału, który odbył się w Ciechocinku, do dzisiaj w ramach akcji charytatywnych WOŚP zebrała prawie miliard złotych, za które kupiono niezbędny sprzęt wielu jednostkom służby zdrowia w Polsce (głównie na oddziały szpitalne dla dzieci, ale także, od 2103 roku, na oddziały wspierające opiekę nad seniorami).

Nasz szpital był wielokrotnie wspierany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W latach 2002 - 2018 Orkiestra obdarowała nasz szpital sprzętem o wartości ponad 9 milionów złotych: inkubatorami, pompami strzykawkowymi, kardiomonitorami, aparatami USG, w tym także respiratorem, aparatem RTG z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii i 2-głowicową kamerą z wyposażeniem SPECT/CT (2011), nowoczesnym tomografem komputerowym (2015) czy cyfrowym aparatem RTG (2016).
Sprzęt trafił na oddziały szpitala dla dzieci oraz (od 2013 roku) na oddział geriatryczny szpitala dla dorosłych.

Za wszystko bardzo dziękujemy!


Karta z życzeniami światecznymi (2018) przygotowana przez naszych najmłodszych podopiecznych, którą prześlemy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


Galeria