• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zapytanie ofertowe:

Numer postępowania: SP ZOZ ZSM IT/01/05/2024

Wykonanie sieci bezprzewodowej z przeznaczaniem na dostęp do Internetu dla pacjentów oddziałów szpitalnych przy ul. Truchana

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust.1 pkt 1- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.

3. TERMIN REALZIACJI ZAMÓWIENIA
Do 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena: 100%

Załączniki

Data dodania Załącznik
23.05.2024

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (do edycji)

4569_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

23.05.2024

Zalacznik nr 3 - Wzor Umowy

4570_zalacznik-nr-3-wzor-umowy.pdf

23.05.2024

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

4571_zalacznik-nr-2-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf

23.05.2024

Zapytanie Ofertowe z dnia 23.05.2024

4572_zapytanie-ofertowe.pdf

29.05.2024

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29.05.2024

4587_rozstrzygniecie.pdf