• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 14.12.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.12.2018 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 10.12.2018 r.

Zmiana:
Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 r. godzina 11:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Apteki”, Nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/109/2018.

Pakiet nr 1 - Opatrunki (1)
Pakiet nr 2 - Sterylne jednorazowe obłożenie chirurgiczne uniwersalne
Pakiet nr 3 - System do podciśnieniowej terapii  leczenia ran
Pakiet nr 4 - Opatrunki  (2)
Pakiet nr 5 - Opatrunki specjalistyczne (1)
Pakiet nr 6 - Opatrunki specjalistyczne (2)
Pakiet nr 7 - Zestaw serwet uniwersalnych
Pakiet nr 8 - Materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne
Pakiet nr 9 - Materiały opatrunkowe (1)
Pakiet nr 10 - Materiały opatrunkowe (2)
Pakiet nr 11 - Akcesoria do  pielęgnacji jamy ustnej u noworodków i dzieci


Załączniki

Data dodania Załącznik
06.12.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

392_siwz-opatrunki.docx

06.12.2018

Załącznik nr 2 SAC

393_zalacznik-nr-2-sac.xls

06.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 658503_N_2018 z dnia 2018.12.06 r.

394_ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-w-bzp-nr-658503n2018-z-dnia-2018.12.06-r..pdf

11.12.2018

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana SIWZ z dnia 11.12.2018r.

429_zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-zmiana-siwz-z-dnia-11.12.2018r.-0001.pdf

11.12.2018

Zmiana do ogłoszenia opublikowana w BZP pod nr 500296091-N-2018 z dnia 11.12.2018r.

430_zmiana-do-ogloszenia-opublikowana-w-bzp-pod-nr-z-dnia-11.12.2018.pdf

18.12.2018

Informacja z otwarcia ofert dnia 18.12.2018r.

476_informacja-z-otwarcia-ofert-dnia-18.12.2018r..pdf

13.12.2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ

453_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-do-siwz.pdf

13.12.2018

Zmieniony SAC w zakresie pakietu 1 poz. 60 - zał. 2 do SIWZ

454_zmieniony-sac-w-zakresie-pakietu-1-poz.-60-zal.-2-do-siwz.xlsx

08.01.2019

Unieważnienie pakietu nr 5.pdf

539_uniewaznienie-pakietu-nr-5.pdf

16.01.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej dnia 16.01.2019r.

585_wybor-opatrunki0001.pdf

18.01.2019

Sprostowanie do pisma o symb SPZOZZSMZP/109.13/2018 z dnia 16.01.2019

589_sprostowanie-do-pisma-o-symb-spzozzsmzp-109.13.2018-z-dnia-16.01.2018.pdf

14.02.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 510029268-N-2019

687_510029268-n-2019.pdf