• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 12.12.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa materiałów szewnych na potrzeby Apteki”, nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/111/2018

Pakiet nr 1 - Nici specjalistyczne wchłanialne
Pakiet nr 2 - Nici specjalistyczne niewchłanialne
Pakiet nr 3 - Nici chirurgiczne
Pakiet nr 4 - Szwy specjalistyczne
Pakiet nr 5 - Nici okulistyczne (1)
Pakiet nr 6 - Nici okulistyczne (2)
Pakiet nr 7 - Staplery (1)
Pakiet nr 8 - Sterylna gąbka żelatynowa wchłanialna
Pakiet nr 9 - Wosk kostny
Pakiet nr 10 - Siatka przepuklinowa i stapler
Pakiet nr 11 - Siatka przepuklinowa
Pakiet nr 12 - Staplery, trokary, siatki
Pakiet nr 13 - Nici specjalistyczne
Pakiet nr 14 - Staplery (2)
Pakiet nr 15 - Uchwyt monopolarny z nożykiem
Pakiet nr 16 - Matryca z klejem do tkanek
Pakiet nr 17 - Nici chirurgiczne - Blok operacyjny dziecięcy (1)
Pakiet nr 18 - Nici chirurgiczne - Blok operacyjny dziecięcy (2)
Pakiet nr 19 - Nici chirurgiczne - Blok operacyjny dziecięcy (3)Załączniki

Data dodania Załącznik
07.12.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

412_siwz-materialy-szewne-ost.docx

07.12.2018

SAC załącznik nr 2 do SIWZ

413_sac-zalacznik-nr-2-do-siwz-materialy-szewne-poprawiooe.xls

07.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opunlikowane w BZP pod nr 659228_N_2018 z dnia 2018.12.07

414_ogloszenie-o-zamowieniu-opunlikowane-w-bzp-pod-nr-659228n2018-z-dnia-2018.12.07.pdf

13.12.2018

Zmieniony SAC załącznik nr 2 do SIWZ dla pakietu 14 poz. 7

461_zmieniony-sac-zalacznik-nr-2-do-siwz-dla-pakietu-14-poz.-7.xls

13.12.2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 13.12.2018

462_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-z-dnia-13.12.20180001.pdf

18.12.2018

Informacja z otwarcia ofert dnia 18.12.2018r.

477_informacja-z-otwarcia-ofert-dnia-18.12.2018r.-nici0001.pdf

09.01.2019

Wybór ofert przetargowych dnia 09.01.2019r.

555_wybor-ofert-przetargowych-dnia-09.01.2019.pdf

14.02.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 510029604-N-2019

688_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-510029604-n-2019-.pdf