• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 06.05.2019 r. godzina: 10:00
Termin składania ofert: 09.05.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.05.2019 r. godzina 10:30
Termin otwarcia ofert: 09.05.2019 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 29.04.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, zadanie zostało podzielone na 5 pakietów:

Pakiet 1 – Lampa lecznicza
Pakiet 2 – Tympanometr
Pakiet 3 – 12-kanałowe aparaty EKG
Pakiet 4 – Aparat do ucisku sekwencyjnego z automatyczną analizą cyklu pracy z wyposażeniem
Pakiet 5 – Laryngologiczna lampa naczołowa

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formie tabelarycznej w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, parametry, wymagania techniczne, warunki graniczne i pożądane. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia wszystkich rubryk Załącznika nr 2 do SIWZ.

Załączniki

Data dodania Załącznik
05.06.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

995_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

23.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 538591-N-2019 z dnia 23.04.2019r.

882_ogloszenie-o-zamowieniu-nr-538591-n-2019-z-dnia-23.04.2019-r..pdf

23.04.2019

SIWZ

883_siwz.docx

23.04.2019

OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ

884_opz-zalacznik-nr-2-do-siwz.docx

29.04.2019

Odpowiedzi 29.04.2019 r.

900_odpowiedzi-29.04.2019-r..pdf

29.04.2019

ZMODYFIKOWANY OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ

901_zmodyfikowany-opz-zalacznik-nr-2-do-siwz.docx

30.04.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.04.2019 r.)

902_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-30.04.2019-r..pdf

30.04.2019

Odpowiedzi częściowe (2) 30.04.2019 r.

903_odpowiedzi-30.04.2019-r..pdf

30.04.2019

ZMODYFIKOWANY OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (30.04.2019 r.)

904_zmodyfikowany-opz-zalacznik-nr-2-do-siwz-30.04.2019-r..docx

06.05.2019

Odpowiedzi na pytania (3) 06.05.2019 r.

905_odpowiedzi-na-pytania-06.05.2019-r..pdf

06.05.2019

Zmodyfikowany OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (06.05.2019 r.)

906_zmodyfikowany-opz-zalacznik-nr-2-do-siwz-06.05.2019-r..docx

09.05.2019

Informacja z otwarcia z dnia 09.05.2019 r.

919_informacja-z-otwarcia.pdf

10.05.2019

Unieważnienie pakietów nr 1 i nr 5 z dnia 10.05.2019 r.

922_uniewaznienie-pakietow-nr-1-i-nr-5-z-dnia-10.05.2019-r..pdf

16.05.2019

Wybór częściowy (2) z dnia 16.05.2019 r.

947_wybor-czesciowy-2.pdf