• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań:  23.09.2019r. 
Termin składania ofert: 26.09.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.09.2019 r. godz. 10:30

Nowy termin:
Termin składania ofert: 02.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.10.2019 r. godz. 10:30