• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Zapytanie ofertowe dotyczące:

Pakiet 1 - diagnostyka uszkodzonego zespołu prądotwórczego GETOR GD 560 NA - na terenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz w wyceną naprawy stwierdzonych uszkodzeń
Pakiet 2
- naprawa stwierdzonych uszkodzeń zgodnie z przedstawioną ofertą (po akceptacji kosztów przez Zamawiającego)


Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2022 r. do godz. 10:00.

Załączniki

Data dodania Załącznik
25.10.2022

zapytanie ofertowe diagnostyka agregatu

3231_zapytanie-ofertowe-diagnostyka-agregatu.pdf

25.10.2022

załącznik_1_formularz_ofertowy_agregat

3232_zalacznik1formularzofertowyagregat.docx

25.10.2022

załącznik_2_oświadczenie_wykonawcy_agregat

3233_zalacznik2oswiadczeniewykonawcyagregat.docx

25.10.2022

załącznik_3_charakterystyka agregatu

3234_zalacznik3charakterystyka-agregatu.pdf