• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 13.12.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 13.12.2018 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 10.12.2018 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Wyposażenie biura
Pakiet 2 - Nośniki danych
Pakiet 3 - Papier do drukarek komputerowych, faksów  i kserograficzny
Pakiet 4 - Etykiety (1)
Pakiet 5 - Etykiety (2)
Pakiet 6 - Tablice korkowe, magnetyczne

Załączniki

Data dodania Załącznik
05.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.12.2018 r.

380_ogloszenie-o-zamowieniu-z-dnia-05.12.2018-r..pdf

05.12.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

381_specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

05.12.2018

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

382_sac-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

18.12.2018

Unieważnienie pakietów nr 1, 3 i 6

475_uniewaznienie-pakietow-nr-1-3-i-6.pdf

13.12.2018

Informacja z otwarcia ofert przetargowych z dnia 13.12.2018 r.

456_informacja-z-otwarcia-ofert-przetargowych-z-dnia-13.12.2018-r..pdf

11.01.2019

Wybór ofert najkorzystniejszych z dnia 11.01.2019 r.

563_wybor-ofert-najkorzystniejszych-z-dnia-11.01.2019.pdf

22.02.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.02.2019 r.

725_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-z-dnia-22.02.2019.pdf