• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 16.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.01.2019r. godzina 12:00
Termin na zadawanie pytań: 14.01.2019r.
Termin składania ofert: 18.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.01.2019r. godzina 10:30
Termin składania ofert: 22.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 22.01.2019r. godzina 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych dla SP ZOZ ZSM w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – mopy, sprzęt do mycia podłóg i inny do utrzymania czystości
Pakiet 2 – profesjonalne środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni
Pakiet 3 – naczynia jednorazoweZałączniki

Data dodania Załącznik
15.02.2019

Informacja o cofnięciu unieważnienia w zakresie pakietu nr 2

691_informacja-o-cofnieciu-uniewaznienia-w-zakresie-pakietu-nr-2.pdf

08.03.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej (2)

777_wybor-czesciowy-2.pdf

25.03.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.03.2019 r.

819_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

13.02.2019

Unieważnienie w zakresie pakietu nr 2

685_uniewaznienie-w-zakresie-pakietu-nr-2.pdf

08.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.01.2019r.

546_ogloszenie-o-zamowieniu-z-dnia-08.01.2019r..pdf

08.01.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

547_siwz.docx

08.01.2019

SAC - załącznik nr 2 do SIWZ

548_sac-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

11.01.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.01.2019 r.

559_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

11.01.2019

Zmiana terminu z dnia 11.01.2019 r.

560_zmiana-terminu-z-11.01.2019.pdf

15.01.2019

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.01.2019r.

573_odpowiedzi-na-pytania-z-dnia-15.01.2019r..pdf

15.01.2019

Zmodyfikowany SAC - załącznik nr 2 do SIWZ

574_zmodyfikowany-sac-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

17.01.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

586_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

17.01.2019

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.01.2019 r.

587_odpowiedzi-na-pytania-z-dnia-17.01.2019.pdf

17.01.2019

Zmodyfikowany SAC - załącznik nr 2 do SIWZ

588_zmodyfikowany-sac-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

22.01.2019

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.01.2019 r.

613_informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-22.01.2019-r..pdf

12.02.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej (1)

684_wybor-oferty-najkorzystniejszej-1.pdf