• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 16.08.2019 r.  16.09.2019r. 
Termin składania ofert: 02.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.10.2019 r. godz. 10:30

UWAGA! ZMIANA
Termin składania ofert: 08.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.10.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa leków do apteki szpitalnej”, numer sprawy SP ZOZ ZSM ZP/39/2019

Załączniki

Data dodania Załącznik
27.12.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1600_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

06.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (4)

1511_zp-39-2019-wybor-4-www.pdf

05.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

1502_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystnieszej-3.pdf

27.11.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

1466_wybor-2.pdf

25.11.2019

Wybór częściowy ofert najkorzystniejszych (1)

1458_wybor-czesciowy-ofert-najkorzystniejszych-1.pdf

22.11.2019

Unieważnienie pakietów

1454_uniewaznienie-pakietow.pdf

08.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

1294_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

02.10.2019

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ-Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (4)

1271_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

02.10.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 4

1270_odpowiedzi-4.pdf

24.09.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1266_ogloszenie-o-zmianie.pdf

23.09.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 3

1244_odpowiedzi-3.pdf

23.09.2019

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ-Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (3)

1245_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

29.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U. UE 2019/S 166-406250

1193_ogloszenie-o-o-zamowieniu.pdf

19.09.2019

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ-Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (2)

1237_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

19.09.2019

ZMODYFIKOWANY załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy (2)

1236_zmodyfikowany-formularz-ofertowy-do-siwz.docx

19.09.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 2

1235_odpowiedzi-2maly-rozmiar-pdf.pdf

12.09.2019

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ-Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa

1223_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

12.09.2019

ZMODYFIKOWANY załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy

1222_zmodyfikowany-formularz-ofertowy-do-siwz.docx

12.09.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1221_odpowiedzi.pdf

29.08.2019

Klucz publiczny z miniPortalu Dz.U. UE 2019/S 166-406250

1197_kluczpubofertapostepowanieidfbcf4ced-7995-41ca-af4f-fdcc47dd9357.asc

29.08.2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) (archiwum ZIP) - Załącznik nr 3 do SIWZ

1196_jedz.zip

29.08.2019

Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa - Załącznik nr 2 do SIWZ

1195_zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

29.08.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1194_siwz-leki-2020.docx