• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 05.12.2018r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 05.12.2018r. godzina 11:00
Termin na zadawanie pytań: 28.11.2018r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa leków do apteki szpitalnej (2).
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Leki (9)
Pakiet 2 - Leki (20)
Pakiet 3 - Leki (42)
Pakiet 4 - Preparaty krwiopochodne - wysocespecyficzne
Pakiet 5 - Leki (43)
Pakiet 6 - Immunoglobuliny (3)


Załączniki

Data dodania Załącznik
05.12.2018

Informacja z otwarcia ofert.

376_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

13.12.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej

458_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

11.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

561_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

29.11.2018

Informacja o przesunięciu terminu skladania i otwarcia ofert

335_informacje-o-przesunieciu-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.pdf

30.11.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

345_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

30.11.2018

Odpowiedzi na pytania wraz z zmianą terminu składania i otwarcia ofert

346_odpowiedzi-na-pytania-wraz-z-zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.pdf

30.11.2018

Zmodyfikowany załacznik nr 2 do SIWZ

348_zp-100-2018-zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

23.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

296_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

23.11.2018

SIWZ

297_zp-100-2018-siwz-leki-2-2018.doc

23.11.2018

załacznik nr 2 do SIWZ

298_zp-100-2018-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

28.11.2018

Odpowiedzi na pytania z dn. 28.11.2018 r

325_odpowiedzi-na-pytania-z-dn.-28.11.2018.pdf

28.11.2018

Załączniki do pytań nr 1, 6, 7, 8

327_zalaczniki-do-pytan-nr-1-6-7-8.pdf

29.11.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

334_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf