• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 08.02.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.02.2019r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 04.02.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o parametrach opisanych w SAC oraz opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (dalej w treści OT). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Meble biurowe i recepturowe dla Apteki Szpitalnej
Pakiet 2 - Meble biurowe dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Pakiet 3 - Zabudowy meblowe dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Załączniki

Data dodania Załącznik
31.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

644_ogloszenie-o-zamoiwieniu.pdf

31.01.2019

SIWZ

645_zp72018-siwz-dostawa-mebli-dla-sp-zoz-zespolu-szpitali-miejskich-w-chorzowie.docx

31.01.2019

Załacznik nr 2 - SAC

646_sac-pakiety-1-3.xlsx

31.01.2019

Załacznik nr 3 - OT - pakiet nr 1

647_ot-pakiet-1.docx

31.01.2019

Załacznik nr 3 - OT - pakiet nr 2

648_ot-pakiet-2.docx

31.01.2019

Załacznik nr 3 - OT - pakiet nr 3

649_ot-pakiet-3.docx

05.02.2019

Informacja z dnia 05.02.2019 r.

653_informacja-z-dnia-05.02.2019-r..pdf

08.02.2019

Informacja z otwarcia

680_informacja-z-otwarcia.pdf

27.02.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

735_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej.pdf

08.03.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

774_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

22.03.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

816_ogloszenie-o-udzieleniu-zp-7.pdf