• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 20.12.2019 r.
Termin składania ofert: 24.12.2019 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 24.12.2019 r. godz. 09:15

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych (2) dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje 5 pakietów.

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 636388-N-2019

1555_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

16.12.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1563_siwz-zp.60.2019.doc

16.12.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo-cenowa

1557_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.xlsx

19.12.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1571_odpowiedzi.pdf

20.12.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

1593_odpowiedzi-na-pytania-2.pdf

24.12.2019

Informacja z otwarcia ofert

1595_izo.pdf

16.01.2020

Wybór ofert najkorzystniejszych

1625_wybor-ofert-najkorzystniejszych.pdf

06.02.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1673_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf