• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 04.11.2019r. 
Termin składania ofert: 20.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 20.11.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA


Termin składania ofert: 29.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.11.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do Apteki Szpitalnej”, numer sprawy SP ZOZ ZSM ZP/46/2019

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.01.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1631_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

24.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

1596_wybor-3.pdf

17.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

1565_wybor-2.pdf

11.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

1528_wybor-czesciowy-1.pdf

29.11.2019

Informacja z otwarcia ofert

1487_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

18.11.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1444_ogloszenie-o-zmianie.pdf

13.11.2019

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (2)

1435_zmodyfikowany-sac-2.xlsx

12.11.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 3

1426_odpowiedzi-czesc-3.pdf

13.11.2019

Informacja o zmianie SIWZ

1434_informacja-do-wykonawcow.pdf

18.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu DZ.U.UE 2019/S 202-490754

1359_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

05.11.2019

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa

1411_zmodyfikowany-sac.xlsx

05.11.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 2

1410_odpowiedzi-na-pytania-2.pdf

28.10.2019

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy

1398_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

28.10.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców część 1

1397_odpowiedzi-czesc-1.pdf

18.10.2019

Klucz publiczny z miniPortalu DZ.U.UE 2019/S 202-490754

1363_kluczpubofertapostepowanieidc4a30606-5c0d-4b84-96ef-cd71fcf6053b.asc

18.10.2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)- załącznik nr 3 do SIWZ

1362_jedz.zip

18.10.2019

Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa- załącznik nr 2 do SIWZ

1361_sac.xlsx

18.10.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1360_siwz.docx