• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 10.12.2019r. 
Termin do zadawania pytań: 13.12.2019r. 

Termin składania ofert: 30.12.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.12.2019 r. godz. 10:30