• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 27.05.2019 r.
Termin składania ofert: 29.05.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.05.2019 r. godz. 10:30

Termin składania ofert: 31.05.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 31.05.2019 r. godz. 10:30

Dostawa szaf ubraniowych - SP ZOZ ZSM ZP/26/2019
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 62 sztuk szaf ubraniowych dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie o parametrach określonych w załączniku nr 1 Formularz ofertowy (FO) do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej wartości brutto do dostawy przedmiotu zamówienia i jego montażu raz ustawienia w pomieszczeniach wskazanych w pkt. 3.4 SIWZ.

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

957_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

21.05.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

958_siwz-zp.26.2019.docx

28.05.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

976_ogloszenie-o-zmianie.pdf

28.05.2019

Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu

977_odpowiedzi-na-pytania.docx

31.05.2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych z dnia 31.05.2019 r.

985_informacja-z-otwarcia-ofert-przetargowych-z-dnia-31.05.2019-r..pdf

07.06.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1002_wybor-26.19.pdf

01.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1027_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf