• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 11.12.2018r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.12.2018r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 03.12.2018r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa źródeł radioaktywnych. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – Źródło punktowe do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"
Pakiet 2 – Źródło płaskie do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"
Pakiet 3 – Zestaw zamkniętych źródeł promieniotwórczych do kalibracji skanera PET/CT - Biograph mCTs (64) 3R


Załączniki

Data dodania Załącznik
06.12.2018

Odpowiedzi na pytania z dn. 06.12.2018 r. oraz zmiana terminu składania i owarcia ofert

384_odpowiedzi-na-pytania-2-zmiana-terminu-skladania-i-owarcia-ofert.pdf

06.12.2018

Zmodyfikowany załacznik nr 2 do SIWZ.

386_zp.102.2018-zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz.xls

11.12.2018

Informacja z otwarcia ofert

427_informacja-z-otwarcia.pdf

13.12.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej

459_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

11.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

562_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

04.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

366_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

04.12.2018

Odpowiedzi na pytania z dn. 04.12.2018 r. oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

367_odpowiedzi-na-pytania-z-dn.-04.12.2018-r.-oraz-zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.pdf

06.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

383_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

27.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

315_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

27.11.2018

SIWZ

316_zp.102.2018-siwz.doc

27.11.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

317_zp.102.2018-sac.xls