• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert 07.12.2021 r. godzina 12:00.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw źródeł radioaktywnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie:

  1. Pakiet 1 - Źródło punktowe do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"
  2. Pakiet 2 - Źródło płaskie do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"
  3. Pakiet 3 - Zestaw zamkniętych źródeł promieniotwórczych do testów skanera PET/CT - Biograph mCTs (64) 3R

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego tj. Projektowanych Postanowieniach Umowy oraz załączniku nr 2 do zapytania – specyfikacji asortymentowo-cenowej.

Załączniki

Data dodania Załącznik
02.12.2021

Zapytanie ofertowe - DOSTAWA ŹRÓDEŁ RADIOAKTYWNYCH

2946_zapytanie-ofertowe-dostawa-ŹrOdeL-radioaktywnych.pdf

02.12.2021

Załącznik nr 1 do Zapytania - FORMULARZ OFERTOWY

2947_zalacznik-nr-1-do-zapytania-formularz-ofertowy.docx

02.12.2021

Załącznik nr 2 do Zapytania - Projektowane Postanowienia Umowy

2948_zalacznik-nr-2-do-zapytania-projektowane-postanowienia-umowy.docx

02.12.2021

Załącznik nr 3 do Zapytania - Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa

2949_zalacznik-nr-3-do-zapytania-specyfikacja-asortymentowo-cenowa.xlsx

06.12.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2950_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

07.12.2021

Informacja z otwarcia ofert

2960_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

07.12.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2961_informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf