• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dostawa źródeł radioaktywnych

Numer zapytania: ZSM/ZRDOiMN/Z-1/2023

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy źródeł radioaktywnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w następujących pakietach:

    a) Pakiet 1- Źródło punktowe do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"
    b) Pakiet 2 - Źródło płaskie do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"
    c) Pakiet 3 - Zestaw zamkniętych źródeł promieniotwórczych do testów skanera PET/CT - Biograph mCTs (64) 3R

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego, tj. projektowanych postanowieniach umowy oraz załączniku nr 3 do zapytania - specyfikacji asortymentowo- cenowej.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie pakiety.

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.02.2023

Zapytanie ofertowe - ZSM.ZRDOiMN.Z-1.2023

3398_zapytanie-ofertowe-zsm.zrdoimn.z-1.2023.pdf

21.02.2023

Załącznik-nr-1- Formularz-ofertowy

3399_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf

21.02.2023

Załącznik-nr-1- Formularz-ofertowy - wersja edytowalna

3400_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

21.02.2023

Załacznik-nr-2- Projektowane-postanowienia-umowy

3401_zalacznik-nr-2-projektowane-postanowienia-umowy.pdf

21.02.2023

Załacznik-nr-2- Projektowane-postanowienia-umowy - wersja edytowalna

3402_zalacznik-nr-2-projektowane-postanowienia-umowy.docx

21.02.2023

Załącznik-nr 3- Specyfikacja-Asortymentowo-Cenowa-SAC

3403_zalacznik-nr-3-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-sac.pdf

21.02.2023

Załącznik-nr 3- Specyfikacja-Asortymentowo-Cenowa-SAC - wersja edytowalna

3404_zalacznik-nr-3-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-sac.xlsx

02.03.2023

Protokół z przeprowadzonego postępowania oraz wybór oferty Wykonawcy

3422_ccf000215.pdf