• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 27.01.2020 r.
Termin składania ofert: 31.01.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 
31.01.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 03.02.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  03.02.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. dzierżawa wraz z instalacją Analizatora do automatyzacji badań EIA+CLIA na okres 36 miesięcy. Parametry Analizatora zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącego Zał. nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ);
  2. systematyczna dostawa testów Elisa (dalej w treści : testy) określonych szczegółowo w zał. nr 2 – Specyfikacja asortymentowo –cenowa do SIWZ (dalej w treści: SAC);
  3. przeglądy i serwis dzierżawionego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta na zasadach ujętych w zał. nr 3 do SIWZ,
  4. szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia a także interpretacji wyników badań określonego w OPZ

Załączniki

Data dodania Załącznik
05.03.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1754_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

23.01.2020

SIWZ

1644_siwz.docx

23.01.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

1645_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.doc

23.01.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - OPZ

1646_zalacznik-nr-3-do-siwz-opz.doc

23.01.2020

Załącznik nr 5 do Umowy

1648_zalacznik-nr-5-do-umowy.docx

23.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 505512-N-2020

1649_ogloszenie-o-zamowieniu-505512-n-2020.pdf

29.01.2020

Odpowiedzi na pytania

1655_odpowiedzi.docx

29.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1660_ogLoszenie-o-zmianie-ogLoszenia.pdf

29.01.2020

załącznik nr 2 do SIWZ - SAC ZMODYFIKOWANY

1657_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac-zmodyfikowany.doc

29.01.2020

załącznik nr 3 do SIWZ - OPZ ZMODYFIKOWANY

1658_zalacznik-nr-3-do-siwz-opz-zmodyfikowany.doc

29.01.2020

załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY ZMODYFIKOWANY

1659_zaLAcznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy-zmodyfikowany.docx

03.02.2020

Informacja z otwarcia ofert

1666_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

12.02.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

1681_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf