• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 22.07.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 22.07.2019 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: 15.07.2019 r.


Termin składania ofert: 23.07.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.07.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Malowanie pomieszczeń bloku operacyjnego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z robotami towarzyszącymi.
W zakres zadania wchodzi malowanie pomieszczeń bloku operacyjnego wraz z wykonaniem robót towarzyszących z podziałem na:
a) Sale operacyjne wraz z przedsionkami
b) Pomieszczenie segregacji i mycia sprzętu, pokój wybudzeniowy, korytarz, śluza, śluza łóżkowa
c) Pomieszczenia administracyjne i inne przynależne

Szczegółowy opis robót niezbędnych do realizacji zadania przedstawiono w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz załączniku nr 8a do SIWZ zawierający wyciąg z projektu w postaci rzutu pomieszczeń.

Załączniki

Data dodania Załącznik
05.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1042_ogloszenie-o-zam.-opublikowanego.pdf

05.07.2019

SIWZ

1043_siwz-zp-31.2019.doc

05.07.2019

Załącznik nr 8 -PRZEDMIAR ROBÓT MALOWANIE BLOKU OPERACYJNEGO

1044_przedmiar-robOt-malowanie-bloku-operacyjnego.pdf

05.07.2019

Załącznik 8a - Rzut pomieszczeń

1045_rzut-wys.pdf

18.07.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1077_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

18.07.2019

Odpowiedź na pytania

1078_odpowiedź-na-pytania.pdf

23.07.2019

Informacja z otwarcia ofert

1092_informacja-z-otwacia-ofert.pdf

01.08.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1134_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

13.08.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1160_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf