• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań:  17.10.2019r. 
Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   25.10.2019 r. godz. 10:30

UWAGA zmiana terminów:
składania ofert: 28.10.2019 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   28.10.2019 r. godz. 11:30

UWAGA zmiana terminów:
Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert:   30.10.2019 r. godz. 12:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania polegającego na modernizacji przyziemia segmentu B1 jednostki organizacyjnej - Szpital Dziecięcy przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie celem utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.11.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1436_ogLoszenie-o-udzieleniu-zamOwienia.pdf

06.11.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1412_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

30.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

1403_informacja-z-otwarcia.pdf

25.10.2019

Uzupełnienie odpowiedzi na pytania z dnia 24.10.2019

1393_uzupelnienie-odpowiedzi-na-pytania.pdf

24.10.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 9 - Instalacje elektryczne - Projekt Wykonawczy

1376_zmodyfikowany-zalacznik-nr-9-instalacje-elektryczne-projekt-wykonawczy.zip

24.10.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 9 - Architektura -w zakresie Projektu wykonawczego

1382_zmodyfikowany-zalacznik-nr-9-architektura-w-zakresie-projektu-wykonawczego.zip

24.10.2019

ChCPiO Chorzów Magnetom Sola [WOŚP] wytyczne [2019-07-18]

1380_chcpio-chorzow-magnetom-sola-woŚp-wytyczne-2019-07-18.pdf

24.10.2019

Decyzja o pozwoleniu na budowę

1379_decyzja-o-pozwoleniu-na-budowe.pdf

24.10.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 9 - Instalacje Sanitarne (gazy medyczne)

1378_zmodyfikowany-zalacznik-nr-9-instalacje-sanitarne-gazy-medyczne.zip

17.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1356_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

24.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540228332-N-2019

1374_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-nr-540228332-n-2019.pdf

10.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1299_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

24.10.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 9 - Instalacje niskoprądowe - uzupełnienie rys. nr 5

1377_zmodyfikowany-zalacznik-nr-9-instalacje-niskopradowe-uzupelnienie-rys.-nr-5.zip

17.10.2019

Sprostowanie Zamawiającego

1355_sprostowanie-zamawiajacego.pdf

10.10.2019

Załącznik nr 9 - Instalacje Elektryczne

1348_zalacznik-nr-9-instalacje-elektryczne.7z

24.10.2019

Odpowiedzi na pytania

1383_0odpowiedzi-na-pytania.pdf

10.10.2019

Załącznik nr 9 - Konstrukcja

1347_zalacznik-nr-9-konstrukcja.7z

10.10.2019

Załącznik nr 9 - Instalacje Sanitarne

1346_zalacznik-nr-9-instalacje-sanitarne.7z

10.10.2019

Załącznik nr 9 - Instalacje Niskoprądowe

1345_zalacznik-nr-9-instalacje-niskopradowe.7z

10.10.2019

Załącznik nr 9 - Architektura

1344_zalacznik-nr-9-architektura.7z

10.10.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1300_siwz.docx