• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjenta

 • Przyjęcia na Oddział odbywają się jedynie w trybie nagłym, w celu ratowania życia
 • Dokładniejszych informacji dotyczących kolejki oczekujących na przyjęcie na Oddział udzielamy telefonicznie

Ważne telefony

Ordynator
32 349 91 54

Dyżurka Lekarska
32 349 91 55

Dużurka Pielęgniarska
32 349 91 56

Pielęgniarka oddziałowa
32 349 91 92

Sekretariat
32 349 91 67

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, parter


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Na oddział przyjmowani są pacjenci w stanach zagrożenia życia wymagający intensywnego nadzoru i terapii:

 • po resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • w przebiegu ciężkiej niewydolności oddechowej (POCHP, astma, obrzęk płuc)
 • we wstrząsie (septycznym, kardiogennym, hipowolemicznym, anafilaktycznym)
 • po urazach wielonarządowych
 • z ciężkimi zatruciami
 • nieprzytomni, z zaburzeniami świadomości, w stanie padaczkowym
 • w okresie pooperacyjnym, z zaburzeniami oddechowymi i krążeniowymi
 • przygotowaniem pacjentów do zabiegów operacyjnych
 • prowadzeniem wszystkich rodzajów znieczuleń
 • opieką i leczeniem bólu pooperacyjnego

Dokonania

 • akredytacja do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • akredytacja do prowadzenia staży kierunkowych lekarzy

Zespół oddziału

 • Witold Kandziora
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  Lekarz kierujący oddziałem
 • Mirella Hensel – Jagoda
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
 • Barbara Stawiak - Piecuch
  Lekarz - I stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • Katarzyna Kotuła-Krawczyk
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Beata Hrabańska-Raczak
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Janusz Płatek
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Aleksandra Tuhan Murza-Kuberska
  Lekarz - I stopień specjalizacji z  anestezjologii i intensywnej terapii
 • Barbara Kruszewska
  Lekarz - I stopień specjalizacji z  anestezjologii i intensywnej terapii
 • Anna Pająk-Sadłoń
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Tomasz Cieśla
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Krystian Stachoń
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Agnieszka Staniszewska
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Krzysztof Torentz
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Jarosłwa Kurak
  dr n. med.  - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Janusz Michalak
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Halina Matwiejew
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Ewa Halama
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Aleksandra Kołodziej
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Aleksander Jarząbek
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Marta Stadnik
  Lekarz - rezydent
 • Bartosz Wilczyński
  Lekarz - rezydent
 • Gabriela Koczot
  Lekarz - rezydent

 • Jolanta Okuńska
  Pielęgniarka oddziałowa

Galeria