• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Informacji o stanie zdrowia pacjeta nie udziela się za pośrednictwem telefonu
 • Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, jak również specyficzną organizację pracy oddziału, odwiedziny pacjentów mogą być z konieczności ograniczane
 • Możliwość odwiedzin musi być każdorazowo uzgadniania z lekarzem prowadzącym terapię

Rejestracja

Dzieci na Oddział Intensywnej Terapii przyjmowane są w trybie pilnym, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia

Transport noworodków karetką N

Zespół sanitarny karetki typu „N” stacjonuje w jednostce ZSM przy Truchana 7

Ważne telefony

Ordynator
32 349 00 55

Dyżurka Lekarska
32 349 00 53

Dyżurka Pielęgniarka
32 349 00 70

Pielęgniarka koordynująca
32 349 00 70

Zgłoszenia na transport karetką typu „N”
606 942 073

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Antresola (łącznik między budynkami 1 i 2) - wejście B, piętro I


Kliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

Oddział jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków w regionie. Naszymi pacjentami są wszystkie bardzo ciężko chore dzieci, będące w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, głównie chore noworodki, a przede wszystkim wcześniaki. Małym pacjentom zapewniamy ciągłe monitorowanie czynności życiowych, specjalistyczne zabiegi terapeutyczne oraz nowoczesną terapię lekową i żywieniową. Dzieciom z niewydolnością oddechową oferujemy nowoczesne techniki wentylacji zastępczej przy użyciu respiratorów.
Posiadamy wysoko wykwalifikowany, doświadczony personel lekarski i pielęgniarski, dysponujący nowoczesną wiedzą oraz urządzenia najwyższej jakości, niezbędne do ratowania życia dzieci  respiratory, inkubatory, pompy infuzyjne, urządzenia monitorujące funkcje życiowe, przyłóżkowy aparat rentgenowski, defibrylator oraz aparat do prowadzenia ciągłych technik nerko zastępczych.

Oddział w 2013 roku został rozbudowany i poddany gruntownej modernizacji  obecnie posiada 8 stanowisk intensywnej terapii dla dzieci, w tym izolatkę.

Z oddziałem ściśle współpracuje personel zespołu sanitarnego  typu  „N”. Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” udziela świadczeń w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka od jego urodzenia do ukończenia 4 tygodnia życia przy użyciu zestawu inkubatora transportowego w przypadkach:

 • konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie leczniczym
 • konieczności kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym, a w szczególności w przypadku niewydolności oddechowej wymagającej sztucznej wentylacji, niewydolności układu krążenia, w stanach wymagających interwencji chirurgicznej i po zabiegach operacyjnych

Zespół oddziału • Magdalena Morys-Kroker
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Dawid Borowik
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Małgorzata Hołojda
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Jarosław Gilewicz-Ziarko
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Artur Czarnecki
  Lekarz - specjalista chorób dziecięcych
 • Anna Cisowska- Caputa
  Lekarz - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

 • Aleksandra Kowalczyk
  Pielęgniarka Koordynująca

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
13.09.2023

Ankieta anestezjologiczna

3752_ankieta-anestezjologiczna.pdf

09.04.2024

Ankieta anestezjologiczna (język ukraiński)

4405_3754ankieta-anestezjologicznaua.pdf