• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Oddział przyjmuje pacjentów w trybie ostrym (dyżurowym) oraz na podstawie skierowania
 • Przyjęcie odbywa się poprzez izbę Przyjęć
 • Pacjent powinien zabrać ze sobą kubek, sztućce oraz jeśli chce talerz/miskę – posiłki będą wydawane w pojemnikach jednorazowych – w przypadku braku ww. artykułów pacjent otrzyma sztućce plastikowe, kubek jednorazowy.
 • Owiedziny chorych: codziennie w godzinach: 13.00-16.00
 • Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są przez lekarza prowadzącego w trakcie odwiedzin osobom uprawnionym do godziny 15.00 lub pod numerem telefonu: 32 34 99  177/182  od poniedziałku do piątku 12.00-15.00

Ważne telefony

Lekarz kierujący oddziałem
32 349 91 15

Dyżurka Lekarska
32 349 91 77 - I piętro
32 349 91 82 - II piętro

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 91 79 - I piętro
32 349 91 84 - II piętro

Pielęgniarka oddziałowa/Pielęgniarka Koordynująca
32 349 91 83

Sekretariat
32 349 97 14
32 349 97 17 - faks
e-mail: wewnętrzny@zsm.com.pl

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon II, piętro I, II i III


Kliknij, aby powiększyć

Zespół oddziału

 • Lekarz kierujący oddziałem
  dr n med. Beata Reszka- specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii

 • Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
  lek Małgorzata Wilk-Pusz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii

 • lek. Agnieszka Szczucka-Pistelok - specjalista chorób wewnętrznych,  specjalista geriatrii
 • lek. Patrycja Gajewska-Kaszyca  - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii
 • lek. Katarzyna Mainka-Kycia - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Paweł Stacha  - specjalista chorób wewnetrznych, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
 • lek. Marlena Palacz-Jeleń-  rezydent - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Małgorzata Łada-Knapik -rezydent- w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 
 • lek. Magdalena Guzek  - rezydent - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 
 • lek. Alicja Nawrocka - rezydent - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 
 • lek. Iwona Pastuszka - rezydent - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 
 • lek. Paweł Gołąb - rezydent - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Artur Biernacki - rezydent - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Martyna Grabowska - rezydent - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 
 • lek. Marta Pyka - rezydent - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 
 • lek. Artur Wójcik -  rezydent - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 
 • lek .Natalia Machnik -  rezydent - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 
 • lek. Wojciech Zyś  - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 
 • lek. Marcin Pytlik rezydent - w trakcie specjalizacji z reumatologii

 • Pielęgniarka oddziałowa
  Iwona Małek
  Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Pielęgniarka koordynjąca
  Agnieszka Broll
  Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

 • Sekretariat oddziału:
  Maria Nicer

  Justyna Koza
  Jolanta Lisowska  
                  

W skład zespołu wchodzą magistrzy psychologii oraz magistrzy fizjoterapii.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Załączniki

Data dodania Załącznik
13.06.2024

Świadoma zgoda pacjenta na znieczulenie.pdf

4696_Świadoma-zgoda-pacjenta-na-znieczulenie.pdf