• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Oddział przyjmuje pacjentów w trybie ostrym (dyżurowym) oraz na podstawie skierowania
 • W przypadku pacjentów kierowanych na oddział na podstawie skierowania - o terminie przyjęcia decyduje lekarz kierujący oddziałem lub w razie jego nieobecności zastępca albo lekarz do tego wyznaczony

Ważne telefony

Lekarz kierujący oddziałem
32 349 91 76

Dyżurka Lekarska
32 349 91 77 - I piętro
32 349 91 82 - II piętro

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 91 79 - I piętro
32 349 91 84 - II piętro

Pielęgniarka oddziałowa
32 349 91 80 - I piętro
32 349 91 83 - II piętro

Sekretariat
32 349 97 14
32 349 97 17

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon II, piętro I, II i III


Kliknij, aby powiększyć

Zespół oddziału


 • Beata Reszka
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Lekarz - specjalista kardiologii
  Lekarz kierujący oddziałem
 • Małgorzata Wilk-Pusz
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Lekarz - specjalista diabetologii
  Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
 • Agnieszka Szczucka-Pistelok
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Lekarz - specjalista geriatrii
 • Patrycja Gajewska-Kaszyca
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Lekarz-specjalista diabetologii
 • Katarzyna Mainka-Kycia
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Grzegorz Cholewiński
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Agata Jasińska-Balwierz
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Paweł Stacha
  Lekarz - specjalista chorób wewnetrznych
 • Łukasz Woźny
  Lekarz - rezydent
 • Aleksandra Bełz
  Lekarz - rezydent
 • Małgorzata Łada-Knapik
  Lekarz-rezydent
 • Marlena Palacz-Jeleń
  Lekarz - rezydent
 • Miłosz Krzyżanowski
  Lekarz - rezydent
 • Natalia Machnik
  Lekarz - rezydent
 • Paweł Gołąb
  Lekarz -rezydent
 • Iwona Pastuszka
  Lekarz - rezydent
 • Magdalena Rams
  Lekarz - rezydent
 • Marta Gorczyca
  Lekarz - rezydent
 • Katarzyna Lorek
  Lekarz - rezydent
 • Martyna Grabowska
  Lekarz - rezydent

 • Iwona Małek
  Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
  Pielęgniarka oddziałowa
 • Agnieszka Broll
  Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
  Pielęgniarka koordynująca

 • Karolina Krzywkowska
  Psycholog
 • Paulina Moska
  Psycholog


 • Zuzanna Bazylewicz
  mgr fizjoterapii
 • Lilianna Niedziela-Małek
  mgr fizjoterapii
 • Grzegorz Bocionek
  mgr fizjoterapii
 • Damian Hampel
  mgr fizjoterapii

Galeria