• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W procesach rekrutacji organizowanych przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich wymagane jest od kandydatów złożenie złączonego poniżej dokumentu, który należy pobrać i podpisany złożyć w Dziale Kadr i Szkoleń.
Dokument można przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@zsm.com.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (budynek adminsitracji, pawilon 6).
Nie złożenie ww. dokumentu przez kandydatowa ubiegającego się o pracę w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich spowoduje, że  nie będzie on uwzględniany w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Sygnatura Data dodania Nazwa
Of/PS/01/2024 20-06-2024 Oferta pracy dla pielęgniarki w Poradniach Specjalistycznych
Of/PMP/01/2024 20-06-2024 Oferta pracy dla pielęgniarki w Poradni Medycyny Pracy
17-05-2024 Oferta pracy dla pielęgniarki w Pracownii Tomografii Komputerowej
27-02-2023 15-05-2024 Ofera pracy dla lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
09-05-2024 Oferta pracy dla lekarza specjalisty chorób wewnętrznych
14-05-2024 Oferta pracy dla lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
29-03-2024 29-03-2024 Oferta pracy dla elektryka z uprawnieniami do obsługi urządzeń do 1 kV
20240214 14-02-2024 Oferta pracy dla lekarza specjalisty - wykonywanie badań endoskopowych
20240116 16-01-2024 Oferta Pracy dla Lekarzy specjalilstów w zakresie hematologii, chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej oraz dla lekarzy chcących się specjalizować w dziecinie hematologii
04.12.2023 04-12-2023 Oferta pracy - specjalista z zakresu reumatologii
23.11.2023 23-11-2023 Oferta pracy dla lekarzy specjalisów z zakresu pediatrii
03.08.2023 03-08-2023 Oferta pracy - specjalista w zakresie otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej
30.05.2023 30-05-2023 Oferta pracy - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
10.01.2023 10-01-2023 Oferta pracy dla lekarza specjalisty z zakresu audiologii
13.10.2022 13-10-2022 Oferta pracy dla lekarza specjalisty z zakresu chirurgii naczyniowej

Archiwalne

Sygnatura Data dodania Nazwa
20240104 04-01-2024 Oferta Pracy w Dziale Kadr i Szkoleń
19.12.2023 19-12-2023 Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego - kierowcy zastępczego
24.10.2023 24-10-2023 Oferta pracy - psycholog
30.05.2023 30-05-2023 Oferta pracy - specjalista pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej
26.01.2023 26-01-2023 Oferta pracy dla lekarza w Pracownii Endoskopii
14.12.2022 14-12-2022 Oferta pracy dla lekarza specjalisty z zakresu pediatrii
05.10.2022 05-10-2022 Oferta Pracy - pielęgniarka środowiskowa lub pracownik socjalny
28.04.2022 28-04-2022 Oferta pracy dla Pielęgniarki anestezjologicznej, Pielęgniarki operacyjnej - instrumentariuszki oraz Położnej operacyjnej - instrumentariuszki
25-11-2021 25-11-2021 Oferta pracy dla Pielęgniarek w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci
04.10.2021 04-10-2021 Oferta pracy dla mgr farmacji w Aptece Szpitalnej
09.06.2021 09-06-2021 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszego Inspektora ds. zamówień publicznych
21.05.2021 21-05-2021 Oferta pracy dla pielęgniarek anestezjologicznych lub operacyjnych
19.05.2021 19-05-2021 Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki medycznej na oddziale Klinicznym Hematologii i Profilaktyki Chorzów Nowotworowych
29.04.2021 29-04-2021 Oferta pracy - mgr farmacji w Aptece Szpitalnej
25.11.2020 25-11-2020 Oferta pracy - Absolwent fizyki medycznej
24.11.2020 24-11-2020 Ofrta pracy dla lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii
05.11.2020 05-11-2020 Oferta pracy - inspektor_ specjalista ds. BHP
19.10.2020 19-10-2020 Nabór na stanowisko rejestratorki medycznej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej - Pracownia PET-CT
19.10.2020 19-10-2020 Nabór na stanowisko sekretarki medycznej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
19.10.2020 19-10-2020 Nabór na stanowisko sekretarki medycznej oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej
04.09.2020 04-09-2020 Oferta pracy dla diagnosty laboratoryjnego z doświadczeniem w zakresie mikrobiologii
04.09.2020 04-09-2020 Oferta pracy dla konserwatora - elektryka
07.08.2020 07-08-2020 Oferta pracy dla diagnosty laboratoryjnego
03.08.2020 03-08-2020 Oferta pracy dla lekarzy specjalistów na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
29.07.2020 29-07-2020 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
29-06-2020 29-06-2020 Oferta pracy - Referent / Inspektor Działu Kadr i Szkoleń
31.01.2020 31-01-2020 Oferta pracy - Kierownik Laboratorium SP ZOZ ZSM
23.01.2020 23-01-2020 Ofera pracy dla lekarzy specjalistów pediatrii, chirurgii dziecięcej, hematologii i onkologii dziecięcej, medycyny ratunkowej
23.01.2020 23-01-2020 Oferta pracy dla diagnostów laboratoryjnych
19-08-2019 19-08-2019 Oferta pracy dla Ratowników medycznych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
19-08-2019 19-08-2019 Oferta pracy dla pielęgniarek / pielęgniarzy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
05.08.2019 05-08-2019 Oferta pracy dla diagnosty laboratoryjnego
15.07.2019 15-07-2019 Oferta pracy dla ratowników medycznych
05.07.2019 05-07-2019 Oferta pracy dla lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii
28.06.2019 28-06-2019 Oferta pracy dla lekarzy specjalistów onkologii i hematologii dziecięcej
19.04.2019 19-04-2019 Oferta pracy dla diagnosty laboratoryjnego
15.04.2019 15-04-2019 Oferta pracy dla lekarzy specjalistów neurologii
04.03.2019 04-03-2019 Oferta pracy dla lekarzy specjalistów neurologii oraz onkologii i hematologii dziecięcej
18-01-2019 18-01-2019 Oferta pracy dla lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii
15-01-2019 15-01-2019 Oferta pracy dla absolwenta fizyki medycznej
15-01-2019 15-01-2019 Oferta pracy dla lekarza specjalisty onkologii i hematologii dziecięcej
24-12-2018 24-12-2018 Oferta pracy dla Diagnosty Laboratoryjnego lub Technika analityki medycznej
30-11-2018 30-11-2018 Oferta pracy dla Specjalisty fizyki medycznej
27.04.2018 27-04-2018 Oferta pracy dla konserwatorów i techników aparatury medycznej