• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 21.01.2020 r.
Termin składania ofert: 24.01.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.01.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA

Termin składania ofert: 27.01.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.01.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi transportu sanitarnego dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportu sanitarnego z podziałem na pakiety:
PAKIET 1 - Transport sanitarny karetką typu „S” – dla Szpitala dla Dorosłych
PAKIET 2 - Transport sanitarny z Apteki
PAKIET 3 - Transport sanitarny typu „Ts”
PAKIET 4 - Transport sanitarny typu „T”
PAKIET 5 - Transport sanitarny karetką typu „P” – na terenie Szpitala dla Dorosłych
PAKIET 6 - Transport sanitarny materiału biologicznego

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1626_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

16.01.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1627_siwz-transport-2020.docx

21.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1633_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

21.01.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1634_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

21.01.2020

Zmodyfikowany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1b) - 1f) do SIWZ

1635_zmodyfikowany-formularz-ofertowy-zalacznik-nr-1b-1f-do-siwz.docx

27.01.2020

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

1652_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

25.02.2020

Wybór ofert najkorzystniejszych

1728_wybor-ofert-www.pdf

15.04.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1910_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf