only superb quality my company can be found here. Rentgenodiagnostyka | Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  • E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Informacje dla pacjentów

Do badania rentgenowskiego pacjent powinien zgłosić się:
  • ze skierowaniem
  • dowodem osobistym
  • dowodem ubezpieczenia (kartą NFZ; woj. śląskie)

Uwaga!

  • Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.
    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej przed wykonaniem badania z użyciem promieni rentgenowskich należy wykonać test ciążowy u dziewczynek i kobiet w okresie rozrodczym.
  • Opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

Badanie

Bezpośrednio przed badaniem prosimy o zgłoszenie się do gabinetu RTG znajdującego się w budynku D na parterze, w celu wykonania badania.


Odbiór wyników
W celu odbioru wyniku badania prosimy o zgłoszenie się do punktu wydawania wyników znajdującego się w budynku D na pierwszym piętrze z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub w przypadku odbioru wyniku przez osobę trzecią z pisemnym upoważnieniem.

Ważne telefony

Do badania w Pracowni można zarejestrować się telefonicznie w godzinach otwarcia
32 349 01 40

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 1, wejście D


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania


Pracownia wyposażona jest w nowoczesny, stacjonarny cyfrowy aparat rentgenowski, który pozwala na wykonanie wysokiej jakości zdjęć, dostępnych zaraz po wykonaniu w szpitalnym systemie informatycznym oraz w aparat rentgenowski przewoźny wykorzystywany do wykonywania zdjęć przyłóżkowych dla pacjentów Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Dzieci i innych, którzy nie mogą być przetransportowani do pracowni np. po zabiegach operacyjnych.
Pracownia dysponuje również dwoma aparatami RTG typu ramię C, które niezbędne są na bloku operacyjnym naszego szpitala.

Bajkowa sceneria pracowni RTG pozwala odwrócić uwagę naszych pacjentów od badania i bardzo ich zaciekawia.

Galeria