• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 11.03.2020 r.
Termin składania ofert: 16.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  16.03.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!
Termin składania ofert: 18.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  18.03.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w zakresie:
1.  obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
2.  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych
3.  ubezpieczenie autocasco

Dokładny opis ryzyka oraz przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Załączniki

Data dodania Załącznik
06.03.2020

SIWZ

1771_siwz-oc-samochody.doc

06.03.2020

Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ

1772_zalacznik-2-i-3-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-i-inf.-o-szkodach-komunikacja-18.02.2020.doc

12.03.2020

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

1786_ccf000247.pdf

12.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1787_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

13.03.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1796_ccf000252.pdf

18.03.2020

Informacja z otwarcia ofert

1803_izo.pdf

25.03.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

1854_9.6-wybor-komunikacyjne.pdf

04.05.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1956_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

06.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1773_bzp.uzp.gov.pl-zp400podgladopublikowanego.pdf