• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 20.01.2020 r.
Termin składania ofert: 23.01.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.01.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA!
Termin składania ofert: 28.01.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 28.01.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem postępowania jest ubezpieczenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w zakresie:

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w skład którego wchodzi:

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (CPV – 66516000-0)
  • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (CPV - 66516000-0)

ubezpieczenie mienia, w skład którego wchodzi:

  • ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich (CPV – 66515400-7, CPV 66515000-3)

Dokładny opis ryzyka oraz przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.01.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1621_zp-1-2020-siwz.doc

14.01.2020

Załacznik 2 do SIWZ- Opis przedmiotu Zamówienia

1622_zalacznik-2-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-mienie-i-oc-2020.doc

14.01.2020

Załacznik 3 do SIWZ - Informacja o szkodach

1623_zalacznik-3-do-siwz-informacja-o-szkodach.doc

14.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1624_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

22.01.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1636_odpowiedzi-na-pytania.pdf

22.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1637_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

28.01.2020

Informacja z otwarcia ofert

1654_infoemacja-z-otwarcia.pdf

06.02.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

1674_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

14.02.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1695_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf