• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Informacje dla pacjentów

Do badania ultrasonograficznego pacjent powinien zgłosić się:

  • z dowodem osobistym i kartą NFZ (woj. śląskie)
  • ze skierowaniem
  • w przypadku badania jamy brzusznej oraz miednicy małej pacjent powinien zgłosić się na czczo oraz z wypełnionym pęcherzem moczowym

Badanie

  • Bezpośrednio przed badaniem prosimy o zgłoszenie się do punktu rejestracji znajdującego się w budynku D na parterze
  • Pracownik rejestracji wskazę gabinet, w którym odbędzie się badanie

Odbiór wyników

  • W celu odbioru wyniku badania prosimy o zgłoszenie się do punktu wydawania wyników znajdującego się w budynku D na parterze z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub, w przypadku odbioru wyniku przez osobę trzecią, z pisemnym upoważnieniem
  • Opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami

Ważne telefony

Do badania w Pracowni można zarejestrować się telefonicznie  od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00
 tel. 32 349 01 94

e-mail: opisykt.dz@zsm.com.pl

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 1, wejście D


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Pracownia wyposażona jest w dwa nowoczesne, wielogłowicowe aparaty USG przeznaczone dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oddziałów szpitalnych oraz przyszpitalnych poradni specjalistycznych Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. W pracowni wykonuje się nieinwazyje, bezbolesne i całkowicie bezpieczne badania USG, m.in.: badanie przezciemiączkowe głowy, szyi, nadobojczy, grasicy, jam opłucnowych, rdzenia kręgowego u noworodków, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, narządów leżących powierzchownie: tarczyca, ślinianki, jądra, gruczoły piersiowe, jak również innych okolic anatomicznych np. dołów pachowych i pachwinowych. Zakres wykonywanych procedur obejmuje również badania przezodbytnicze i przezpochwowe oraz dopplerowskie.
W pracowni USG wykonuje się badania zarówno w trybie planowym jak i całodobowo w trybie pilnym.
Wystrój pracowni dostosowany jest do potrzeb małych pacjentów, kolorowe obrazki na ścianach zaciekawiają i pozwalają odwrócić ich uwagę od badania.

Pacjenci ambulatoryjni przed badaniem powinni zgłosić się do rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej.