• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 28.02.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 28.02.2019 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 25.02.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „Infinitt Pacs” dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zainstalowanym w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie (przy ulicy Władysława Truchana 7 oraz przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów) scharakteryzowanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej w treści: OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ).


Załączniki

Data dodania Załącznik
20.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.02.2019 r.

702_ogloszenie-o-zamowieniu-z-dnia-20.02.2019-r..pdf

20.02.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

703_siwz.docx

20.02.2019

Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ

704_opz-zalacznik-nr-2-do-siwz.docx

22.02.2019

Informacja Zamawiającego z dnia 22.02.2019 r.

719_informacja-zamawiajacego-z-dnia-22.02.2019-r..pdf

22.02.2019

Załącznik do projektu Umowy - Projekt umowy powierzenia przetwarzania

728_722umowapowierzeniaprzetwarzaniawzor.docx

28.02.2019

Informacja z otwarcia

744_informacja-z-otwarcia.pdf

07.03.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 07.03.2019 r.

764_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

16.04.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

870_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-16.04.2019.pdf